Jozef prijíma Božie plány

Na 4. veľkonočnú nedeľu 25. apríla, ktorá sa tiež nazýva Nedeľou Dobrého pastiera, bude Cirkev sláviť 58. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Pri tejto príležitosti napísal Svätý Otec osobitné posolstvo na tému Svätý Jozef: sen o povolaní.
kbs .sk 19.04.2021
Jozef prijíma Božie plány

A keďže prežívame rok zvlášť venovaný sv. Jozefovi, tak sa pápež v posolstve zamýšľa nad štyrmi Jozefovými snami.

„Prvý sen zneistil jeho zasnúbenie, no zároveň sa stal otcom Mesiáša; druhý ho donútil utiecť do Egypta, avšak zachránil tak život svojej rodine. Po treťom sne, ktorý mu predpovedal návrat do vlasti, ho štvrtý sen donútil znovu zmeniť plány a viedol ho do Nazareta, tam, kde Ježiš začne ohlasovať Božie kráľovstvo.

Vo všetkých týchto radikálnych zmenách sa ukázalo, že napokon zvíťazila jeho odvaha nasledovať Božiu vôľu. To isté platí pre povolanie: Božie povolanie nás stále núti vychádzať zo seba, darovať sa a ísť ďalej.

Niet viery bez rizika. Iba ak sa s dôverou zveríme Božej milosti a odložíme svoje vlastné plány a vlastné pohodlie, potom povieme Bohu skutočne áno. A každé áno prinesie ovocie, pretože ním privolíme na väčší plán, z ktorého vidíme iba útržky, ale božský umelec ho pozná a rozvíja, pričom z každého života robí umelecké dielo.

V tomto zmysle sv. Jozef predstavuje vzor prijatia Božích plánov. Avšak toto prijatie je z jeho strany aktívnym prijatím; nikdy nejde o akúsi odovzdanosť či ústupčivosť.

Kiež pomôže všetkým, predovšetkým však mladým pri ich rozlišovaní, aby mohli uskutočniť Božie sny určené im; kiež ich inšpiruje k odvahe povedať áno Pánovi, ktorý vždy dokáže prekvapiť a nikdy nesklame!“