Každý pokrstený je misionár

Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete – to je názov posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2019, ktorý sa slávi v nedeľu 20. októbra.
VN SK 20.10.2019
Každý pokrstený je misionár

Ilustračná snímka: ingimage.com

Titul posolstva sa zhoduje s témou tohtoročného Mimoriadneho misijného mesiaca. Ten má „pomôcť znovuobjaviť misionársky zmysel nášho priľnutia k viere v Ježiša Krista – viere, ktorú sme prijali ako nezištný dar pri krste“, uvádza v posolstve Svätý Otec.

Vyjadruje tiež povzbudenie Pápežským misijným dielam ako celosvetovej sieti, ktorá mu pomáha v jeho misijnej činnosti.

Ako píše pápež v posolstve, „Cirkev je vo svete na misii, vychádza až po kraj sveta“. To si vyžaduje neustálu a trvalú konverziu.

Každý pokrstený človek je na misii, „každý z nás je misiou vo svete, pretože je plodom Božej lásky“, pripomína pápež a dodáva: „V otcovstve Boha a materstve Cirkvi je zakorenená naša misia, pretože neodmysliteľnou súčasťou krstu je poslanie, ktoré Ježiš vyjadril vo veľkonočnom poverení: Ako Otec poslal mňa, i ja posielam vás, plných Ducha Svätého, pre zmierenie sveta.

Kresťanovi prináleží toto vyslanie, aby nikomu nechýbalo ohlasovanie o jeho povolaní byť adoptívnym synom či dcérou.

Šíriaci sa sekularizmus, v ktorom sa z pozitivistického a kultúrneho hľadiska odmieta aktívne otcovstvo Boha v našich dejinách, zabraňuje každému autentickému univerzálnemu bratstvu, ktoré sa prejavuje vo vzájomnej úcte k životu každého človeka.

Bez Boha, Ježiša Krista sa každá odlišnosť redukuje na pekelnú hrozbu.“

Svätý Otec zveruje misiu Cirkvi Panne Márii, Matke Cirkvi, ktorá je vzorom totálneho vloženia sa do Ježišovej misie.