Kde je Kristova kráľovská sieň

V poslednú cezročnú nedeľu sa Svätý Otec pre chorobu prihovoril veriacim cez videoprenos z kaplnky v Dome sv. Marty. Zamyslenie predniesol biskup Paolo Braida, ktorý pripravuje tieto príhovory a „robí ich veľmi dobre“, pochválil ho pápež.
Vatican News 28.11.2023
Kde je Kristova kráľovská sieň

Scéna z nedeľného evanjelia (Mt 25, 31 – 46) opisuje posledný súd, ktorý „sa bude týkať lásky“. Kto sú Ježišovi priatelia, ktorí zaujmú miesto v nebi? Podľa svetských kritérií by to boli mocní ľudia a celebrity, ktorí ho preslávili.

„Podľa Ježišových kritérií sú však jeho priateľmi iní: tí, ktorí mu slúžili v najslabších. Syn človeka je totiž úplne iný Kráľ. On chudobných nazýva bratmi, stotožňuje sa s hladnými, smädnými, cudzincami, chorými, väznenými. Je Kráľom citlivým na problém hladu, na potrebu domova, na chorobu a väzenie.“

Všetky tieto skutočnosti sú, žiaľ, vždy aktuálne. Niekedy však máme problém, ako na ne odpovedať. Evanjelium nám dáva návod: láskou, službou. „Človek je blahoslavený vtedy, ak sa neodvracia, ale dáva jedlo a pitie, ošatenie, prístrešie, navštevuje, jedným slovom, je nablízku tým, ktorí to potrebujú.“

Ježiš sa identifikuje so všetkými núdznymi. Má zaľúbenie v tých najkrehkejších. „Jeho kráľovská sieň je všade tam, kde sú trpiaci, ktorí potrebujú pomoc.“ A my si máme osvojiť Boží štýl, ktorým je – ako to pápež často opakuje – súcit, milosrdenstvo, nežnosť.

„Veríme, že pravé kraľovanie spočíva v  milosrdenstve? Som priateľom Kráľa, cítim sa osobne zaangažovaný v potrebách trpiacich, ktorých stretávam na ceste?“