Klebety sú horšie než Covid

Bratské napomenutie človeka, ktorý pochybil, je cesta na jeho znovuzískanie a zdravá prax v cirkevných spoločenstvách, ktorú treba posilňovať. O týchto témach hovoril Svätý Otec František pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 6. septembra.
VN SK 07.09.2020
Klebety sú horšie než Covid

Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána opätovne varoval pred klebetami. Snímka: profimedia.sk

Napoludnie sa na vatikánskom námestí a v jeho okolí zhromaždilo niekoľko tisíc veriacich. Pápež sa im prihovoril z okna Apoštolského paláca.

V úvodnom príhovore vysvetlil na úryvku Matúšovho evanjelia z 23. cezročnej nedele tri kroky Ježišovej pedagogiky znovuzískania človeka nápravou k dobrému.

„Niekedy ani bratské napomenutie nefunguje a na nápravu človeka je potrebná väčšia láska, než je láska všetkých bratov a sestier dohromady. Človeka treba vtedy zveriť do Božej lásky,“ vysvetlil Svätý Otec.

V zhromaždení zarezonovali jeho slová: „Klebetenie je nákaza horšia než COVID! Ježiš sa s láskou ujímal mýtnikov a pohanov, pričom vyvolával pohoršenie u konformistov tej doby.

Nejde teda o neodvolateľné odsúdenie, ale o uznanie, že niekedy naše ľudské pokusy môžu zlyhať a že iba postavenie sa pred Boha môže bratovi či sestre pomôcť vstúpiť si do svedomia a uvedomiť si zodpovednosť za svoje činy. Ak vec nefunguje, je potrebné ticho a modlitba za bratov a sestry, ktorí schybili, ale nikdy nie klebety.

Nech nám Panna Mária pomáha, aby sa nám bratské napomínanie stalo zdravým návykom, aby v našich spoločenstvách mohli vždy povstávať nové bratské vzťahy, založené na vzájomnom odpustení.“