Kľúče viery, lásky, odpustenia

Základ Cirkvi je na skale, nemôže byť zrušená – slovami známej slovenskej náboženskej piesne sa v sobotu 30. apríla začalo o druhej hodine popoludní v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne slávenie svätej omše, ktorá bola súčasťou programu ďakovnej púte slovenských veriacich v Ríme.
Katolícke noviny 30.04.2022
Kľúče viery, lásky, odpustenia

Snímka: Peter Dobrovský


Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše nad hrobom svätého apoštola Petra, pod slávnym Berniniho baldachýnom, bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý sa prítomným prihovoril aj v homílii.

Arcibiskup Stanislav Zvolenský sa v homílii zameral predovšetkým na osobnosť Petra, keďže aktuálna púť slovenských veriacich v Ríme sa nesie aj v duchu putovania k hrobom svätých apoštolov Petra a Pavla. 

Tu zomrel svätý Peter

Okrem iného bratislavský arcibiskup povedal: „Na týchto miestach apoštol svätý Peter podstúpil mučenícku smrť za vieru, tu ho pochovali. Tu sa nachádzame v bezprostrednej blízkosti miesta jeho mučeníckej smrti a jeho hrobu. Šimon Peter, rybár z Genezaretského jazera vo Svätej zemi, odišiel do Ríma, aby hlásal evanjelium tu, v strede Rímskej svetovej ríše, na miestach, kde sa sústreďovala všetka moc a všetko poznanie tej doby, aby tu zasadil a vybudoval Cirkev.“

Bratislavský arcibiskup ďalej porovnal antický Rím s jeho dnešnou podobou: „Aké beznádejné sa to na začiatku muselo zdať: on, úbohý malý rybár, ktorý sa mohol javiť iba ako židovský sektár, prišiel s posolstvom o zmŕtvychvstalom Ježišovi, človekovi a Božom Synovi, do kozmopolitného mesta, kde boli zastúpené všetky vtedajšie náboženstvá. Odvtedy sa týmto mestom prehnali mnohé dejinné búrky a aj početné ohrozenia a nebezpečenstvá, ktoré mali zničiť pápežstvo a vieru.

Opakovane sa zdalo, že Cirkev sa dostala do bodu, o ktorom by sa dalo povedať, že teraz je Cirkev už naozaj na konci. A z ľudského hľadiska to naozaj tak vyzeralo. Ale Pánove prisľúbenia apoštolovi Petrovi neprestali byť účinné. Petrova služba nevychádzala z ľudských síl, ale zo stálej účinnosti Pánovho prisľúbenia. Tu cítime a vidíme, že jeho prisľúbenie je stále účinné a živé, otvára budúcnosť, ktorá prevyšuje ľudské plány a schopnosti.“

Kľúče nebeského kráľovstva

Na margo evanjeliových slov o skale a kľúčoch predseda KBS zdôraznil: „Keď som čítal tieto slová, moje myšlienky uviazli na slovách: kľúče nebeského kráľovstva. Pýtal som sa: Čo to vlastne je - kľúče nebeského kráľovstva? Kto by ich nechcel poznať, nechcel by ich mať? Kľúč k raju, kľúč k šťastiu, kľúč k naplnenému životu, k úspechu. Kľúč od nebeského kráľovstva. Kde sú, kde ich nájdeme?“

Na tieto otázky ponúkol arcibiskup Zvolenský aj odpoveď: „Tradícia na zobrazeniach vložila do rúk svätého Petra dva kľúče: jeden strieborný a druhý zlatý, aby označili skutočné kľúče, ktoré odomykajú kľúčové dvere nášho života. A v jednom príhovore emeritného pápeža Benedikta XVI. som objavil hlboké duchovné vysvetlenie o oboch kľúčoch. Strieborný kľúč sú vedomosti, ktoré potrebujeme, aby sme netápali životom ako slepci. Aby sme vedeli, odkiaľ vlastne pochádzame, kam smerujeme.

Čo je to byť človekom? Aký je svet? Existuje Boh? Existuje nejaký Boží prísľub? Zodpovednosť? A ak áno, kto je tento Boh? Bez poznania sme slepí a utekáme do prázdnoty. Uvedomenie si, poznanie toho, aké to je byť človekom - to je prvá vec, ktorú potrebujeme. Takže strieborný kľúč je kľúčom poznania. Božie slovo, ktoré nám prináša poznanie vo viere; ktoré nám ukazuje, že Boh existuje, kto je a aký je, a tým nám umožňuje vidieť, čo by malo byť s naším životom a nami uprostred všetkej temnoty sveta, a náš život dáva pevnú pôdu a smer, ktorým môžeme žiť a ísť.“ 

Božie slovo ako kľúč

Podľa arcibiskupových slov je „Božie slovo, ktoré sa stáva poznaním vo viere, jediným kľúčom, ktorý otvára dvere do správneho života, a tým aj do raja. Svätý Otec František počas svojej návštevy na Slovensku priniesol so sebou v duchovnom zmysle ten strieborný kľúč a viacerými spôsobmi svojím príkladom a svojimi slovami nám ho odovzdával, keď nás povzbudzoval vo viere“. 

Láska odomyká dvere

Čo sa týka druhého, zlatého kľúča, bratislavský arcibiskup vysvetlil, že je to láska. Boh je láska - hovorí nám svätý apoštol Ján, evanjelista. „Láska je kľúčom, ktorý odomyká základné dvere a nakoniec aj tie rozhodujúce – k samotnému Bohu. To nám hneď dáva zmysel. Zodpovedá všetkému, o čom snívame a po čom túžime. Ale ak to chceme previesť do praxe, bude to ťažšie. Môžeme skutočne milovať? Svätý Otec František počas svojej návštevy na Slovensku ako nástupca apoštola Petra priniesol so sebou v duchovnom zmysle ten zlatý kľúč a nám ho sprítomňoval, objasňoval a odovzdával viacerými spôsobmi, keď nás povzbudzoval v láske.“

Uvedomiť si potrebu odpustenia

„Keď sa pozrieme do Ježišovho života, vidíme, že oslovoval tých, ktorí vedeli, že potrebujú odpustenie; tých, ktorí o sebe vedeli, že sú hriešnici a potrebujú odpustenie; ale nenašiel prístup k tým, ktorí boli spokojní sami so sebou a považovali sa za dokonalých a nežiadali o odpustenie,“ uviedol v závere homílie Stanislav Zvolenský a dodal: „Strieborný a zlatý kľúč - viera a láska, to sú kľúče k živému Bohu. Prosme v tento deň Pána, aby sme si ako duchovné ovocie našej púte do Ríma znova uvedomili duchovné kľúče, ktoré potrebujeme, aby sme tieto kľúče nestrácali a aby nám ich pomohol zveriť do rúk iných, aby sme jedného dňa všetci našli dvere otvorené u nášho Otca v nebi.“