Kľúčové slovo je odpustenie

Svätý Otec František sa počas svojej zahraničnej cesty v Iraku pomodlil 7. marca pravidelnú nedeľňajšiu modlitbu Anjel Pána na stretnutí s veriacimi v sýrskokatolíckom Chráme Nepoškvrneného počatia v irackom Karakoši.
VN SK 08.03.2021
Kľúčové slovo je odpustenie

Vo svojom príhovore reagoval aj na svedectvá, ktoré zazneli tesne predtým z úst dvojice irackých kresťanov. Vo vypálenom kostole pripomenul, že kľúčovým slovom obnovy a budúcnosti je odpustenie.

„Odpustenie je nevyhnutné, aby sme zotrvali v láske, aby sme zostali kresťanmi. Cesta k plnému uzdraveniu môže byť ešte dlhá, ale prosím vás, nestrácajte odvahu.

Chce to schopnosť odpúšťať a zároveň odvahu bojovať. Viem, že je to veľmi ťažké. Ale veríme, že Boh môže priniesť pokoj tejto zemi. Dôverujeme mu a spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle hovoríme ‚nie‘ terorizmu a zneužívaniu náboženstva.

Otec Ammar, keď pripomenul hrôzy terorizmu a vojny, ďakoval Pánovi, že vás vždy podopieral v časoch dobrých i zlých, v zdraví i v chorobe. Vďačnosť sa rodí a rastie vtedy, keď máme v pamäti Božie dary a prísľuby.

Pripomienka minulosti formuje prítomnosť a vedie nás vpred smerom k budúcnosti. V každej chvíli vzdávajme Bohu vďaky za jeho dary a prosme ho, aby udelil pokoj, odpustenie a bratskú lásku tejto zemi a jej ľudu.

Nepoľavme v modlitbách za obrátenie sŕdc a za víťazstvo kultúry života, zmierenia a bratskej lásky, rešpektujúc rozdiely, rôzne náboženské tradície, a v úsilí o budovanie budúcnosti jednoty a spolupráce medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle.“