Konajme pokánie

Svätý Otec František sa aj na Druhú adventnú nedeľu modlil spoločne s veriacimi poludňajšiu mariánsku modlitbu Anjel Pána. V krátkej katechéze pred samotnou modlitbou hovoril o ceste pokánia ako ceste prípravy na Ježišovo narodenie.

VN CZ 07.12.2020
Konajme pokánie

Položil základnú otázku: Čo znamená konať pokánie?

„Pokánie zahŕňa bolesť nad spáchanými hriechmi, túžbu oslobodiť sa od nich a predsavzatie vylúčiť ich navždy zo svojho života. K vylúčeniu hriechu je potrebné odmietnuť aj všetko, s čím sa hriech spája: svetskú mentalitu, prílišný dôraz na pohodlnosť, potešenie, blahobyt a bohatstvo.

Príkladom tejto odmeranosti je nám v evanjeliu postava Jána Krstiteľa, muža, ktorý si odopiera, čo je nadbytočné, a hľadá, čo je podstatné. Prvým aspektom pokánia je teda odmietnutie hriechu a svetskej mentality. Znamená to začať sa týchto vecí zbavovať.

Ďalším aspektom pokánia je cesta, ktorá spočíva v hľadaní Boha a jeho kráľovstva. Neviazať sa na svetské veci a hľadať Boha a jeho kráľovstvo. Odmietnutie pohodlnosti, svetskej mentality nie je samoúčelné, nie je to obyčajná askéza, kresťan nie je fakír.

Odmietnutie nie je samoúčelné, ale je zamerané na dosiahnutie niečoho väčšieho, teda Božieho kráľovstva a priateľstva s Bohom. To však nie je ľahké, pretože existuje mnoho väzieb, ktoré nás pútajú k hriechu.

Pokušenie ťahá dole a putá, ktoré viažu k hriechu, sú nestálosť, malomyseľnosť, zlomyseľnosť, škodlivé prostredie, zlé príklady.

Najsvätejšia Mária, počatá bez poškvrny prvotného hriechu, ktorej slávnosť pripadá na 8. decembra, nech nám pomáha odmietnuť hriech a sekularizmus, aby sme sa otvorili Bohu, jeho slovu a jeho láske, ktorá obrodzuje a zachraňuje.“