Kresťania musia byť extrovertní

Pre všetkých je hlavná myšlienka generálnej audiencie. Evanjelium pre všetkých, mier pre všetkých, Svätý Otec žehná všetkých, lebo Boh miluje všetkých.
Monika Šimoničová Vatican News 28.11.2023
Kresťania musia byť extrovertní

Svätého Otca veriaci opäť obdarovali dômyselnými darčekmi. Snímka: profimedia.sk

Pápež František sa v  stredu 22. novembra pred audienciou stretol s príbuznými rukojemníkov v Gaze a v Palestíne. „Vypočul som si, ako trpia obe strany. Toto spôsobujú vojny. Tu sme však už prekročili hranice vojen – toto je terorizmus. Prosím, poďme vpred v prospech mieru, modlime sa za mier, modlime sa za izraelský i palestínsky ľud. Všetkých žehnám.“

Po tomto stretnutí priniesol pápežovi radosť hudobník Omar Pedrini svojou skladbou Ave Maria, v ktorej spieva: Myslím na teba, Mária, modli sa za pokoj, ktorý neexistuje, Zdravas’, Mária, za svet, ktorý násilie, šialenstvo teraz požiera...

„Je to predovšetkým modlitba adresovaná Matke v tomto vojnovom období, ktoré v nás vyvoláva silnú potrebu po mieri,“ povedal Omar. Pieseň má slúžiť na podporu iniciatív solidarity.

VÝBORNÁ HOSTINA

V katechéze pápež vychádzal z Ježišovho misijného rozkazu, aby sme šli a šírili jeho radostnú zvesť (Mt 28, 18 – 20). „Ježiš si želá, aby evanjelium bolo pre všetkých, lebo pre všetkých sa narodil, zomrel a vstal z mŕtvych.“

Ďalej citoval úryvok z exhortácie Evangelii gaudium: „Všetci majú právo prijať evanjelium. Kresťania majú povinnosť hlásať ho bez toho, aby kohokoľvek vylučovali – nie však ako tí, ktorí nútia dodržiavať nové povinnosti, ale ako tí, ktorí spoločne prežívajú radosť, ukazujú na nový, krásny horizont a ponúkajú výbornú hostinu. Cirkev sa nešíri prozelytizmom, ale príťažlivosťou.“

ZO SEBA DO SVETA

Pápež nás volá do univerzálneho poslania. Nato, aby bolo naše ohlasovanie autentické, pravé, je nutné vyjsť zo seba, prekročiť hranice ani nie tak geografické, ako hranice egoizmu a predsudkov.

„Kresťania nech sa zhromažďujú viac pred kostolom ako v sakristii a chodia na námestia a do ulíc. Musia byť otvorení a expanzívni. Kresťania musia byť extrovertní. Tento ich charakter pochádza od Ježiša, ktorý chce osloviť každého.“

Pápež to ilustruje na biblickom príbehu stretnutia kanaánskej ženy s Ježišom, ktorá ho naliehavo prosí o uzdravenie dcéry (Mt 15, 21 – 28). „Toto stretnutie je jedinečné. Nielenže žena, pohanka, mení Ježišov názor, ale aj sám Pán sa utvrdzuje v tom, že jeho kázanie nemá byť obmedzené iba na ľud, ku ktorému patrí, ale že sa má otvoriť všetkým.“

POVOLANIE JE SLUŽBA

Cezo mňa, cez teba chce Ježiš osloviť ďalších. Uvedomujeme si silu, krásu a zodpovednosť tohto poslania? Pápež nás však upozorňuje na riziko pokušenia myslieť si, že sme privilegovaní.

„To nie. Nikdy nemôžeme povedať, že sme v porovnaní s inými privilegovaní. Povolanie nie je výsada. Povolanie je služba.“ Nie sme skupinka vyvolených, nie sme kresťania prvej triedy.

„Boh si vyberá niekoho, aby miloval všetkých, aby oslovil všetkých. Toto je horizont univerzálnosti. Evanjelium nie je len pre mňa. Je pre všetkých. Nezabúdajme na to.“