Kresťanský spôsob znamená nežnosť

„Svet sa potrebuje dostať nielen z pandémie, ale aj z nespravodlivých ekonomických modelov, pričom potrebuje hľadieť na Krista,“ zdôraznil pápež František v záverečnej deviatej katechéze cyklu o uzdravovaní sveta pri generálnej audiencii 30. septembra, ktorá sa opäť konala na Nádvorí sv. Damaza.

VN SK 08.10.2020
Kresťanský spôsob znamená nežnosť

Pápež František vyzval celý svet, aby sa našla nielen liečba na koronavírus, ale aj na veľké sociálno-ekonomické problémy. Snímka: profimedia.sk

Po úvodnom srdečnom osobnom kontakte prechádzajúc pomedzi sektory s bezpečnostnými rozostupmi ľudí sa pápež prihovoril veriacim v katechéze. V príhovore zhrnul svoj cyklus Uzdraviť svet, v ktorom počas predchádzajúcich dvoch mesiacov postupne predložil podnety na východisko z komplexnej krízy spôsobenej pandémiou, pričom vychádzal z princípov katolíckej sociálnej náuky.

Ježiš uzdravuje svet

„V minulých týždňoch sme spolu vo svetle evanjelia uvažovali o tom, ako uzdraviť svet, ktorý trpí neblahým stavom. Koronakríza jasne ukázala, ba zdôraznila aktuálnu situáciu vo svete. Tento stav však tu už bol, pandémia ho len väčšmi zviditeľnila a zvýraznila.

Chcel by som, aby sa cesta solidarity neskončila zároveň s týmito mojimi katechézami, ale aby sme mohli pokračovať v spoločnom kráčaní a ,s očami upretými na Ježiša´ (Hebr 12, 2); s pohľadom na Ježiša, ktorý zachraňuje a uzdravuje svet.

Ako nám ukazuje evanjelium, Ježiš uzdravoval chorých každého druhu, dal zrak slepým, reč nemým, sluch nepočujúcim. A keď uzdravoval telesné choroby a neduhy, uzdravoval aj ducha odpustením hriechov, pretože Ježiš vždy odpúšťa; a uzdravoval rovnako i sociálne bolesti - začleňovaním vylúčených.“

Nevracajme sa k „normálnosti"

„Boli sme zamýšľaní v Božom srdci. ,Každý z nás je ovocím Božej myšlienky. Každý z nás je chcený, každý z nás je milovaný, každý je potrebný´ (Benedikt XVI.: Homília na začiatku Petrovej služby, 24. apríla 2005; porov. Encyklika Laudato si´, 65). Okrem toho každé stvorenie má nám čo vypovedať o Bohu Stvoriteľovi.

Uvedomovanie si tejto pravdy a vďačnosť za vnútorné spojivá nášho univerzálneho spoločenstva so všetkými ľuďmi a všetkými stvoreniami aktivujú veľkodušnú a jemnocitnú starostlivosť.

Preto by sme mali regenerovať spoločnosť, a nie vracať sa k takzvanej normálnosti, ktorá je chorou normálnosťou; dokonca bola chorou ešte pred pandémiou. Pandémia to len zvýraznila!

Normálnosť, k akej sme povolaní, je normálnosť Božieho kráľovstva, kde ,slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium´ (Mt 11, 5).

Kresťanský spôsob takto konať však nie je spôsobom mechanickým - je to spôsob ľudský. Zo súčasnej krízy, ktorú vyhrotila pandémia, by sme sa nijako nedokázali dostať von mechanicky, teda len pomocou nových prostriedkov, nástrojov – aj keď sú veľmi dôležité.

Môžu urobiť všeličo, ale jedno nedokážu: nežnosť. A nežnosť je znamenie Ježišovej prítomnosti. Ide o priblíženie sa k blížnemu - aby sme k druhému človeku kráčali, uzdravovali ho, pomáhali mu, obetovali sa preňho.“

Nerovnosť

„Malý vírus ďalej spôsobuje hlboké rany a odhaľuje našu fyzickú, sociálnu a duchovnú zraniteľnosť. COVID-19 obnažil veľkú nerovnosť, ktorá vládne vo svete - nerovnosť v príležitostiach, v produktoch, v prístupe k zdravotníckej starostlivosti, k technológiám, k vzdelávaniu, lebo milióny detí nemôžu ísť do školy... Je to celý zoznam nespravodlivostí.

No tieto nespravodlivosti nie sú prirodzené ani neodvratné. Sú dielom človeka, lebo pochádzajú z modelu rastu oddeleného od hlbších hodnôt. Plytvá sa jedlom, ktoré sa zvýši zo stolom, hoci z toho prebytku by sa mohli najesť všetci.

A práve preto, aby sme vyšli z pandémie, musíme nájsť liečbu nie iba na koronavírus – čo je dôležité! – ale aj na veľké ľudské a sociálno-ekonomické vírusy. Nezakrývať ich, nepremaľovávať ich, aby ich nebolo vidno.

Určite nemôžeme čakať, že ekonomický model, ktorý je založený na nespravodlivom a neudržateľnom rozvoji, vyrieši naše problémy. Neurobil tak v minulosti a ani neurobí tak ani v budúcnosti, pretože to nemôže urobiť, aj keď určití falošní proroci pokračujú sľubovaním kaskádovitého efektu, ktorý sa však nikdy nedostaví. Musíme napredovať s nehou.

Zverme túto cestu uzdravovania pod ochranu Panny Márie, Uzdravenia chorých. Oživovaní Duchom Svätým môžeme spoločne pracovať pre Božie kráľovstvo, ktoré Kristus inauguroval na tomto svete, keď prišiel medzi nás.“