Kristova láska nie je selektívna

Na Námestí sv. Petra sa 25. apríla vo 4. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera – zhromaždilo okolo tisíc veriacich rozličných národností, rozpoznateľných podľa symbolov. V súvislosti s Nedeľou Dobrého pastiera pápež František povzbudil veriacich na celom svete.
VN SK 26.04.2021
Kristova láska nie je selektívna

„Ježiš, Dobrý pastier, chráni, pozná a najmä miluje svoje ovce. Práve preto dá svoj život za ne. Láska k ovciam, teda ku každému z nás ho privádza k smrti na kríži, lebo taká je vôľa Otca, aby sa nik nestratil. Kristova láska nie je selektívna, objíma všetkých.

Pripomína nám to on sám v dnešnom evanjeliu, keď hovorí: ,Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier‘ (Jn10, 16).

Tieto slová dosvedčujú jeho univerzálnu ustarostenosť; on je pastierom všetkých. Ježiš chce, aby všetci mohli dostať Otcovu lásku a stretnúť sa s Bohom. Cirkev je pozvaná ďalej uskutočňovať toto Kristovo poslanie.

Popri tých, ktorí navštevujú naše spoločenstvá, sú tu mnohí, ktorí tak robia iba vo zvláštnych prípadoch alebo nikdy. Ale neprestávajú byť Božími deťmi. Otec zveruje všetkých Ježišovi, Dobrému pastierovi, ktorý za všetkých vydal svoj život.

Presvätá Panna Mária nech nám pomáha prijať a nasledovať Dobrého pastiera ako jedni z prvých, aby sme tak s radosťou spolupracovali na jeho poslaní.“

Po modlitbe a požehnaní z okna Apoštolského paláca Svätý Otec František pripomenul Deň modlitby za duchovné povolania a vyslovil aj viacero výziev a prejavov solidarity s obeťami tragédií vo svete: v Iraku, na Stredozemnom mori i v karibskej oblasti.