Kristus je Kráľom kráľovstva lásky

Svätý Otec František sa v Nedeľu Krista Kráľa modlil spolu s veriacimi na Námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. Vo svojej katechéze v súvislosti so slávnosťou Krista Kráľa zdôraznil, že život stvorenstva smeruje ku „konečnému zjaveniu Krista, Pána dejín a celého stvoreného sveta".
VN SK 26.11.2018
Kristus je Kráľom kráľovstva lásky

Ilustračná snímka: ingimage.com

On prišiel na svet, aby vykonával práve túto moc, ktorou je láska, a tak vydal svedectvo pravde. Ide tu o Božiu pravdu, ktorá je v podstate základným posolstvom evanjelia: ,Boh je láska′ (1 Jn 4, 8) a chce v tomto svete nastoliť svoje kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.

A toto je to kráľovstvo, ktorého je Ježiš Kráľom a ktoré má rozsah až po koniec čias. Dejiny nás učia, že kráľovstvá založené na sile zbraní a na represii sú krehké a skôr či neskôr sa rúcajú.

Ale Božie kráľovstvo je založené na láske a svoje korene zapúšťa v srdciach, udeľujúc tým, ktorí ho prijímajú, pokoj, slobodu a plnosť života. My všetci chceme pokoj, všetci chceme slobodu a plnosť.

A ako to dosiahnuť? Dovoľ, aby sa Božia láska, Božie kráľovstvo, Ježišova láska zakorenila v tvojom srdci, a nadobudneš pokoj, budeš mať slobodu a plnosť.

Ježiš dnes od nás žiada, aby sme mu dovolili stať sa naším Kráľom. Kráľom, ktorý svojím slovom, svojím príkladom a svojím životom obetovaným na kríži nás zachránil pred smrťou.

A tento Kráľ ukazuje cestu k poblúdenému človeku, dáva nové svetlo našej existencii poznačenej pochybnosťami, strachom a každodennými skúškami.

Nesmieme ale zabúdať na to, že Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta.

Nech nám Panna Mária pomáha prijať Ježiša za Kráľa nášho života a šíriť jeho kráľovstvo vydávaním svedectva o pravde, ktorá je láskou.“