Kto je pre teba Ježiš?

V nedeľu 23. augusta pápež František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána udelil z okna požehnanie pútnikom na vatikánskom námestí. Stovkám prítomných položil otázku na telo: „Kto je pre teba Ježiš?“

VN SK 24.08.2020
Kto je pre teba Ježiš?

Svätý Otec pripomenul Medzinárodný deň pamiatky obetí nábožensky motivovaného násilia a dal do pozornosti desať rokov nevyriešený prípad zmasakrovania 72 migrantov v Mexiku. Opätovne sa zastal obetí medzinárodného terorizmu v severnom Mozambiku a nezabudol ani na štvrté výročie zemetrasenia v strednom Taliansku.

V úvodnom príhovore pápež František vychádzal z udalosti Petrovho vyznania zo 16. kapitoly Matúšovho evanjelia: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Vysvetlil, že vyznať vieru v Krista človek nemôže len z vlastných síl.

Veriacich pozval vyprosovať si túto milosť: „Vyznať Ježiša je milosť od Otca. Povedať, že Ježiš je Syn živého Boha, že je Spasiteľ - to je milosť, o ktorú potrebujeme prosiť: Otče, daj mi milosť vyznať Ježiša.“

Svätý Otec ďalej zdôraznil: „Vzťah s Ježišom je pre vieru kresťana kľúčový a dáva zmysel každej jeho angažovanosti v Cirkvi i v spoločnosti.

Kresťanská láska nie je obyčajná filantropia, ale znamená jednak hľadieť na druhého očami samotného Ježiša a na druhej strane vidieť Ježiša v tvári chudobného. Toto je tá pravá cesta kresťanskej lásky, vždy s Ježišom v strede.

Presvätá Panna Mária, blahoslavená, lebo uverila, nech je nám sprievodkyňou a vzorom na ceste viery v Krista a pomáha nám byť si vedomí, že dôvera v neho dáva plný zmysel našej dobročinnosti i celému nášmu bytiu.“