Kto počúva druhých, vie počúvať aj Pána

„Modlime sa za predstaviteľov krajín, aby nestratili zmysel pre ľud, ktorý chce pokoj a vie, že zbrane ho nikdy neprinášajú,“ prihovoril sa veriacim Svätý Otec v nedeľu 8. mája z okna Apoštolského paláca. Veriacich tiež povzbudil do vytrvalej modlitby ruženca za mier na Ukrajine.
VN SK 10.05.2022
Kto počúva druhých, vie počúvať aj Pána

V úvodnom biblickom zamyslení sa zameral na Ježišove slová v Evanjeliu podľa Jána: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou“ (Jn 10, 27), pričom vyzdvihol najmä tri slová: počúvať, poznať a nasledovať.

V dnešnej dobe je veľmi rozšírený jav náhlivosti a neschopnosti počúvať, skákania druhému do reči.

Kresťan je však človek načúvania, má žiť s Božím slovom, preto by sme sa mali pýtať sami seba, „či vieme načúvať tak, aby sa ten druhý mohol vyjadriť až do konca, bez toho, aby sme ho prerušili“, pretože len ten, „kto počúva druhých, vie počúvať aj Pána“.

Po spoločnej modlitbe pápež František pripomenul novú peruánsku blahoslavenú Máriu Augustínu Rivas Lopézovú, ktorá bola v roku 1990 zavraždená z nenávisti k viere, a vyslovil prianie, „nech jej príklad inšpiruje všetkých k vernej a odvážnej službe Kristovi“.

S druhou májovou nedeľou sa spája Deň matiek. Svätý Otec prosil veriacich o modlitbu za matky a potlesk pre ne, i pre tie, ktoré už nie sú medzi nami.

Zároveň v súvislosti so Svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania zablahoželal novokňazom Rímskej diecézy a  povzbudil do vyprosovania nových povolaní pre Cirkev.