Liek Vzkrieseného

V nedeľu 28. mája sme slávili Zoslanie Ducha Svätého, ktorým sa končí Veľkonočné obdobie. V poludňajšom príhovore Svätý Otec ponúkol liek na strach, ktorý nás podobne ako apoštolov uzatvára a paralyzuje.
Vatican News 30.05.2023
Liek Vzkrieseného

Pri uvažovaní vychádzal z Jánovho úryvku, ako sa Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní zjavil učeníkom a dal im moc odpúšťať hriechy.

Evanjelista opisuje, že učeníci boli zo strachu zatvorení. Nielen vo večeradle, ale uzatvorili sa aj do seba.

„Ježišova smrť nimi otriasla, ich sny a nádeje sa rozplynuli.“ Do tejto situácie prišiel Pán, daroval im pokoj a Ducha Svätého. „Ako často sa aj my uzatvárame do seba a nemáme odvahu ísť ďalej?“

Blokuje nás utrpenie, bolesť, rodinné či osobné problémy alebo zlo, ktoré je navôkol. Bojíme sa ísť vpred, bojíme sa sklamania a zlyhania, máme strach z druhých ľudí, dokonca aj z Boha.

Namiesto kráčania sa ocitáme v „labyrinte starostí“. Na strach však existuje liek. Je to „liek vzkrieseného Pána“.

Je to Duch Svätý, ktorý nás oslobodzuje, ktorý nás vyvádza von z kruhu problémov, ktorý nám osvetľuje cestu, ktorý nás podopiera v ťažkostiach a utešuje.

„Dáva nám pocítiť Božiu blízkosť. Jeho láska zaháňa strach.“ „Zoči-voči strachu a uzavretosti vzývajme Ducha Svätého pre seba, Cirkev i celý svet, aby sa oživil plameň Božej lásky.“

Po modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná vyjadril pápež svoju blízkosť ľuďom, ktorých postihol cyklón Mocha v Bengálskom zálive.

Podotkol, že až 800-tisíc ľudí okrem utečencov tam potrebuje pomoc. Všetkých vyzval na solidaritu a modlitbu.