Milosrdná láska je byť chudobný s chudobnými

„Keď hovoríme o chudobných, je ľahké upadnúť do prázdnych fráz,“ píše Svätý Otec v posolstve k 7. svetovému dňu chudobných.
kbs .sk 14.11.2023
Milosrdná láska je byť chudobný s chudobnými

Minuloročný Svetový deň chudobných Svätý Otec strávil aj s chudobnými rodinami. Snímka: profimedia.sk

Upozorňuje, že „rieka chudoby preteká našimi mestami a stále sa zväčšuje; zdá sa, že nás zaplavuje“. Postavme jej hrádzu podľa príkladu biblickej Knihy Tobiáš. „Svoj majetok používaj na skutky milosrdenstva. Z toho, čo máš dosť, rob dobro a tvoje oko nech nie je skúpe, keď konáš dobro“ (Tob 4, 7. 16).

Sme povolaní konať konkrétne činy a obnovovať medziľudské vzťahy, nielen darovať almužnu a privrieť oči, práve naopak, zahľaďme sa chudobným do tváre, venujme im čas, rozhovor, vypočutie. Pápež upozorňuje, že pri pomoci treba hľadieť na skutočné potreby druhých, „nejde o zbavenie sa môjho prebytku“.

„Ďakujme Pánovi, že je toľko mužov a žien, ktorí sa oddane venujú chudobným, delia sa s nimi a sú pohostinní. Nie sú to nadľudia, ale blížni z vedľajších dverí, ktorí sa v tichosti stávajú chudobnými spolu s chudobnými.“

Inšpirujme sa aj my, staňme sa semienkom Božieho kráľovstva. Sme ako sviece, ktorých svetlo má osvecovať a potešovať všetkých bez výnimky. „V tomto našom dome, ktorým je svet, má každý právo zažívať svetlo milosrdnej lásky.“