Mladá Cirkev v Mongolsku privíta pápeža

Večne modrá obloha, najväčšia ázijská púšť, jurty ako symbol prijatia, kobylie mlieko, leopard snežný, ale i jedna z najmenších katolíckych komunít na svete a najmladší kardinál. To všetko charakterizuje Mongolsko, ktoré Svätý Otec čoskoro navštívi.
Monika Šimoničová TK KBS, Vatican News 22.08.2023
Mladá Cirkev v Mongolsku privíta pápeža

Katedrála sv. Petra a Pavla v hlavnom meste Ulanbátare. Svojím tvarom pripomína jurtu. Snímka: wikimedia commons/Davaadorj.sfs/ Praefectura Apostolica Ulaanbaatarensis/cc

Pôjde pritom o prvú návštevu pápeža v tejto krajine. Presne koncom augusta pred dvadsiatimi rokmi mal do Mongolska ísť pápež Ján Pavol II. Zo zdravotných dôvodov sa však cesta zrušila a odvtedy malé katolícke mongolské spoločenstvo čaká na „túto nezabudnuteľnú udalosť“.

AKO PRVOTNÁ CIRKEV

Cirkev v Mongolsku je veľmi mladá, má len niečo vyše tridsať rokov, a podobá sa prvotnej Cirkvi, opísanej v Skutkoch apoštolov. Z vyše troch miliónov obyvateľov je katolíkov okolo tisícpäťsto. Apoštolský prefekt Giorgio Marengo hovorí, že sa mu páči tento obraz Cirkvi.

„Na svete je len málo krajín, kde sú kresťania, ktorí sú členmi našich komunít, prvou alebo druhou generáciou. Je to dobrodružstvo Ducha Svätého a veľkého misionárskeho nadšenia, ktorého hlavným hrdinom bol zosnulý biskup Wenceslao Padilla, skutočný zakladateľ tejto cirkvi,“ povedal.

ZAČALI OD NULY

Svätá stolica zverila pastoráciu Mongolska misionárom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie už v roku 1921. Do krajiny sa však nedostali, keďže už o rok nato sa Mongolsko dostalo pod nadvládu Moskvy, ktorá trvala sedemdesiat rokov.

Krátko po nadviazaní diplomatických vzťahov so Svätou stolicou prišiel na mongolské územie biskup Padilla s ďalšími dvomi misionármi. „Začali sme od nuly. Prvé sväté omše sa konali v hoteli alebo v postupne prenajatých bytoch,“ zaspomínal si biskup v roku 2014.

Komunitu katolíkov spočiatku tvorili cudzinci, ktorí pracovali na ambasádach alebo v medzinárodných agentúrach. Postupne pozývali svojich kolegov a známych na nedeľné bohoslužby a do maličkého stáda začali nesmelo pribúdať „hladní po záujme“.

Giorgio Marengo prijal kardinálsky klobúk z rúk pápeža Františka 27. augusta 2022. Stal sa prvým mongolským kardinálom. Snímka: profimedia.sk

OVOCIE RASTIE

Evanjelizácia začala prinášať ovocie. Napríklad v roku 2003 na Veľkú noc prijalo krst 40 mladých a o tri roky nato 70 mladých ľudí. „Ľud v Mongolsku si váži dar radostného posolstva evanjelia a má veľké a úprimné srdce. Na slávenia prichádza aj veľa nekresťanov, ktorí majú záujem o Cirkev a chcú spoznať Ježiša. Mnohí sa obracajú,“ tešil sa biskup Padilla.

Mongolskí veriaci sa vyše dvadsať rokov stretávali v provizórnych priestoroch. V roku 2002 otvorili takzvaný kostol zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Nanebovzatiu. Kapacitne však nestačili a pastorácia bola náročnejšia. Pustili sa do stavby „prvého skutočného chrámu, Božieho domu“.

Katedrálu zasvätili svätému Petrovi a Pavlovi. Tvarom pripomína jurtu, v mongolčine ger, čo znamená dom, domov. Ak vás pozvú k sebe domov, teda do jurty, znamená to, že vám otvorili srdce.

NAJMLADŠÍ KARDINÁL

Cirkev v Mongolsku je mladá nielen vzhľadom na svoju históriu, ale aj na svojho prvého kardinála, ktorým sa v štyridsiatich siedmich rokoch stal Giorgio Marengo. Ide o jedného z najmladších kardinálov, naposledy bol v takom veku vymenovaný Karol Wojtyła.

Kardinál Marengo, pôvodom z talianskeho regiónu Piemont, sa veľmi teší na návštevu Františka. „Je to akt milosti.“ Neskrýva nadšenie, že sa im splní sen – dokonca by to mohol byť pravdepodobne jediný prípad konkrétnej miestnej cirkvi, kde by sa každý člen mohol osobne stretnúť so Svätým Otcom. Nesmelo dúfajú, že by sa všetci spoločne odfotili.

OČAKÁVAJÚ POVZBUDENIE

Mongolskí veriaci žijú v prostredí iných náboženstiev a kardinál Marengo vysvetľuje, že medzináboženský vzťah je ako priateľstvo založené na vzájomnej dôvere. Ide o spoločné kráčanie.

„Pojem menšiny pochádza z vonkajšieho pozorovania, ale tu ľudia neuvažujú takto. Skôr premýšľajú o tom, ako žiť každý deň vo vernosti evanjeliu.“ Návštevu malej a mladej mongolskej komunity považujú za dôležité znamenie starostlivosti a blízkosti Svätého Otca. Očakávajú od neho povzbudenie pre všetkých veriacich a misionárov a vzbudenie hlbokej radosti a milosti.

„Tiež je dôležité, aby sa Mongolsko stalo známejším pre svoje kultúrne a náboženského bohatstvo i históriu. Návšteva Svätého Otca určite pomôže vyzdvihnúť krásu tejto krajiny a ušľachtilosť jej obyvateľov.“