Mladí, evanjelizujte

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 21. októbra Svätý Otec František zdôraznil dôležité miesto mladých ľudí v evanjelizačnej misii Cirkvi. V zamyslení nad evanjeliom 29. nedele v Cezročnom období pripomenul, že nezištná služba druhým je najlepší protiliek na karierizmus.
VN SK 22.10.2018
Mladí, evanjelizujte

Cesta služby je tým najúčinnejším protiliekom na neduh túžby po popredných miestach. Ilustračná snímka: ingimage.com

V Misijnú nedeľu, keď sa Cirkev sústreďuje na obnovenie horlivosti v poslaní evanjelizovať, prišlo na Námestie sv. Petra na poludňajšiu modlitbu okolo 20 - tisíc veriacich.

„Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých“ (Mk 10, 43 - 44). Toto Ježišovo napomenutie učeníkom po tom, ako ho Jakub a Ján žiadali o privilegované miesta po jeho boku, komentoval pápež František.

„Toto je pravidlo kresťana. Učiteľovo posolstvo je jasné; zatiaľ čo si velikáni na zemi budujú svoje tróny moci, Boh si zvolil nepohodlný trón – kríž, aby z neho vládol darovaním života.

Cesta služby je tým najúčinnejším protiliekom na neduh túžby po popredných miestach; je liekom na karierizmus, na túžbu po prvých miestach, ktorá zamoruje mnohé oblasti života a nešetrí ani kresťanov, Boží ľud, ani cirkevnú hierarchiu.

Preto, ako Kristovi učeníci, berme toto evanjelium ako výzvu k obráteniu, aby sme odvážne a veľkodušne svedčili o Cirkvi, ktorá sa skláňa k nohám tých najposlednejších, aby im slúžila s láskou a v jednoduchosti.

Panna Mária, ktorá naplno a pokorne prilipla k Božej vôli, nech nám pomáha radostne nasledovať Ježiša cestou služby, tou hlavnou cestou privádzajúcou do neba.“

Po apoštolskom požehnaní Svätý Otec pripomenul aktuálny 92. svetový deň misií. „Modlime sa, aby novým generáciám nechýbalo ohlasovanie viery a povolanie spolupracovať na misiách Cirkvi,“ uviedol pápež František.