Modlime sa ruženec za mier

Pápež František pri modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná v nedeľu 29. mája oznámil mená 21 nových kardinálov a vyzval na potlesk pre blahoslaveného Luigiho Lenziniho, ktorý bol „zabitý v roku 1945, pretože sa previnil ukazovaním kresťanských hodnôt ako správnej cesty života uprostred nenávistnej a konfliktnej atmosféry tej doby. Nech nám tento kňaz, pastier podľa Kristovho srdca a posol pravdy a spravodlivosti, pomáha z neba svedčiť o evanjeliu s láskou a priamosťou. Zatlieskajme novému blahoslavenému!“
VN SK 31.05.2022
Modlime sa ruženec za mier

V príhovore pred modlitbou sa Svätý Otec venoval udalosti nanebovstúpenia Pána, jeho prisľúbeniu daru Ducha Svätého a požehnaniu učeníkov. Ježiš nás pri tejto udalosti neopustil: „Vystupuje do neba, ale nenecháva nás samých.

Naopak, práve vystúpením k Otcovi zabezpečuje vyliatie Ducha Svätého, svojho Ducha.“ Na Siedmu veľkonočnú nedeľu sa slávil Svetový deň masmédií.

Pápež zdôraznil aktuálnosť tohtoročnej témy Počúvať ušami srdca a všetkým poprial, aby vedeli „počúvať, nechať druhých povedať všetko, neprerušiť ich v polovici, počúvať ušami a srdcom“.

V súvislosti s talianskym národným dňom pomoci, ktorý tiež pripadol práve na túto nedeľu, nás vyzýva, aby sme nezabudli, že „chorý človek je vždy dôležitejší ako jeho choroba“, a i keď ho nemožno vyliečiť, „vždy je možné ho opatrovať, potešiť a dať mu pocítiť blízkosť“.

Svätý Otec pozval na modlitbu ruženca za mier: „Pozývam veriacich, rodiny a spoločenstvá, aby sa 31. mája pripojili k prosebnej modlitbe na príhovor Kráľovnej pokoja za ten Boží dar, ktorý svet očakáva.“