Modlime sa za misionárov

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána na Misijnú nedeľu 18. októbra Svätý Otec vyzval na modlitbu za misionárov, osobitne za prenasledovaných a unesených. V zamyslení nad evanjeliom hovoril o význame Ježišových slov: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu“ (Mt 22, 21).
VN SK 19.10.2020
Modlime sa za misionárov

Pápež vyslovil osobitnú vďaku Bohu za nedávne vyslobodenie talianskeho misionára, uneseného pred dvoma rokmi v Nigeri, i ďalších troch rukojemníkov.

„Dnes slávime Svetový deň misií, ktorý má tému Hľa tu som, pošli mňa. Tkáči bratstva. Je to krásne slovo: tkáči. Každý kresťan je povolaný byť tkáčom bratstva.

Sú nimi osobitným spôsobom misionári a misionárky – kňazi, zasvätené osoby a laici, ktorí zasievajú evanjelium na veľkom poli sveta. Modlime sa za nich a dajme im svoju konkrétnu podporu.

V tejto súvislosti chcem poďakovať Bohu za tak očakávané oslobodenie pátra Piera Luigiho Macalliho, uneseného pred dvoma rokmi v Nigeri. Tešíme sa aj z toho, že spolu s ním boli oslobodení aj ďalší traja rukojemníci.

Naďalej sa modlime za ďalších misionárov, katechétov a aj za tých, čo sú v rôznych častiach sveta prenasledovaní a stávajú sa terčami únosov.“

Svätý Otec pripomenul aj modlitbovú akciu detí, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Ráno rozoslal cez Twitter tento odkaz: „Dnes a zajtra sa milión detí po celom svete modlí ruženec. Modlime sa s dôverou ruženec každý deň; je to zbraň, ktorá nás chráni pred zlom a pokušením.“