Modlitba je dychom kresťana

Pápež František sa 10. februára zameral v katechéze na modlitbu v každodennom živote kresťana. Zdôraznil, aké je dôležité premiesiť modlitbou cesto obyčajných každodenných situácií a žiť s postojom prajnosti voči všetkým, vrátane nepriateľov, aký si kresťan osvojuje od samotného Boha.
VN SK 17.02.2021
Modlitba je dychom kresťana

Pápež František v katechéze vyzval: „Modlime sa teda vždy za všetko a za všetkých, aj za nepriateľov.“ Snímka: profimedia.sk

Pápež opäť predniesol katechézu v priamom prenose z pápežskej bibliotéky. Najbližšie dva týždne sa stredajšie generálne audiencie nebudú konať.

V stredu 17. februára bude totiž Svätý Otec v predpoludňajších hodinách sláviť svätú omšu Popolcovej stredy v Bazilike sv. Petra a v ďalšom týždni absolvuje duchovné cvičenia individuálnou formou.

Modlitba patrí do každodenného života

Na úvod generálnej audiencie zaznel úryvok z Listu Kolosanom: Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi(Kol 3, 16 – 17).

Svätý Otec František v úvode nadviazal na minulotýždňovú katechézu, v ktorej nám vysvetlil, ako je kresťanská modlitba ukotvená v liturgii. Modlitba sa tam však podľa neho nekončí, ale pokračuje v každodennom živote.

„Všetko sa prijíma v tomto dialógu s Bohom; každá radosť sa stáva dôvodom na chválu, každá skúška je príležitosťou prosby o pomoc,“ uviedol pápež.

„Modlitba je vždy živá v živote, ako horiaca pahreba, i keď ústa nehovoria, ale srdce rozpráva. Každá myšlienka, i keď sa zdá svetskou, môže byť presiaknutá modlitbou.

Aj v ľudskom intelekte je prítomný aspekt modlitby; v skutočnosti je oknom smerujúcim k tajomstvu; dáva svetlo na pár krokov, ktoré sú pred nami, a potom sa otvára k celej realite ako takej, ktorá ju predchádza a presahuje.

A takto kresťanská modlitba vlieva do ľudského srdca nevyvrátiteľnú nádej. Akákoľvek skúsenosť zasiahne našu cestu, Božia láska ju môže obrátiť na dobro.“

Premieňa dnešok v milosť

Pápež František potom poukázal na to, že aj keď sa modlíme v istých chvíľach, stále je nám daný Duch, v každom čase, v udalostiach každého dňa, a on v nás vzbudzuje modlitbu.

„Neexistuje iný nádhernejší deň, než je dnešný, ktorý žijeme. Ľudia, ktorí žijú stále v myšlienkach na budúcnosť, ale neberú dnešok tak, ako prichádza, to sú ľudia, čo žijú vo fantázii, nevedia sa chopiť konkrétnej reality. A dnešok je realita, dnešok je konkrétny. A modlitba sa koná dnes.

Ježiš nám prichádza v ústrety dnes, v dnešný deň, ktorý žijeme. A práve modlitba premieňa dnešok v milosť, alebo lepšie, premieňa nás: upokojuje hnev, udržuje lásku, znásobuje radosť, dodáva silu odpúšťať. V niektorých chvíľach sa nám to bude javiť, že už nežijeme my, ale milosť žije a koná v nás prostredníctvom modlitby.

A keď nám príde myšlienka hnevu, nespokojnosti, ktorá nás vedie k trpkosti, zastavme sa a povedzme Pánovi: Kde si? A kam sa to ja uberám? A Pán je tam, Pán nám dá to správne slovo, radu, ako ísť ďalej bez tej trpkej sliny negatívnosti.

Každý deň, ktorý sa začína, ak sa prijme v modlitbe, sprevádza ho odvaha, takže problémy, ktorým treba čeliť, nebudú viac prekážkami v našom šťastí, ale výzvami od Boha, príležitosťami nášho stretnutia s ním. A keď je niekto sprevádzaný Pánom, cíti sa odvážnejší, slobodnejší a tiež šťastnejší.“

Modlime sa za všetkých

„Modlime sa teda vždy za všetko a za všetkých, aj za nepriateľov. Modlime sa za našich drahých, ale aj za tých, ktorých nepoznáme; modlime sa dokonca za našich nepriateľov, ako nás k tomu často pozýva Sväté písmo. Modlitba disponuje prekypujúcou láskou.

Modlime sa predovšetkým za nešťastných ľudí, za tých, ktorí plačú v osamelosti a nedúfajú, že je tu ešte láska, ktorá pulzuje pre nich. Modlitba koná zázraky; a chudobní toto tušia, z milosti Božej, že aj v ich tiesnivej situácii modlitba kresťana sprítomňuje Ježišov súcit.

Veď on hľadel s veľkou nežnosťou na vyčerpané zástupy, opustené ako ovce bez pastiera. Pán je – nezabúdajme – Pán súcitu, blízkosti, nežnosti. Modlitba nám pomáha milovať druhých napriek ich chybám a previneniam. Človek je vždy dôležitejší než jeho skutky; a Ježiš svet neodsúdil, ale ho spasil.

Mrzký je život tých, čo stále iných odsudzujú, zavrhujú, súdia. Ježiš prišiel, aby nás zachránil. Otvor svoje srdce, odpusť, ospravedlň iných, pochop, buď aj ty blízkym voči ostatným, maj súcit, nežnosť – tak ako Ježiš."