Modlitba priťahuje Božiu moc

Generálne audiencie Svätého Otca Františka sa stále konajú v Sále bibliotéky Apoštolského paláca. Kedy sa budú konať v inom priestore a spolu s veriacimi, zatiaľ nie je známe. Pápež ale aj v stredu 27. mája pokračoval v cykle katechéz o modlitbe. Tentoraz na tému modlitba spravodlivých.
VN SK 28.05.2020
Modlitba priťahuje Božiu moc

V úvode katechézy zaznel úryvok z Knihy žalmov: „Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, všimni si moju prosbu pokornú. Nakloň sluch k mojej modlitbe, čo plynie z perí úprimných. Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne; tvoje oči vidia, čo je správne. Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív, skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť. Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, aby moje nohy nezakolísali“ (Ž 17, 1 - 3. 5).

Zlo
„Boží plán pre ľudstvo je dobrý, no v našej každodennej skúsenosti zažívame prítomnosť zla; je to dennodenná skúsenosť. Prvé kapitoly Knihy Genezis opisujú postupné rozširovanie sa hriechu v ľudských podmienkach.

Adam a Eva pochybujú o dobrých úmysloch Boha, myslia si, že majú do činenia so závistlivým božstvom, ktoré im zabraňuje v šťastí. Tu sa začína vzbura. Ich srdce, upadajúc do pokušenia zlého ducha, je opantané delíriom všemohúcnosti. Skúsenosť však ide opačným smerom - ich oči sa otvárajú a zisťujú, že sú nahí, bez ničoho.

Zlo sa stáva ešte výbušnejším s druhou ľudskou generáciou; je silnejšie. Ide o skúsenosť Kaina a Ábela. Kain je voči bratovi závistlivý; je tu červ závisti. Aj keď bol prvorodený, vidí Ábela ako rivala, ako niekoho, kto ohrozuje jeho prvenstvo. Zlo sa objavuje v jeho srdci a Kain ho nedokáže ovládať. Zlo začína vstupovať do srdca. A tak sa dejiny prvého bratstva uzatvárajú vraždou.

V Kainovom potomstve sa rozvíjajú remeslá a umenie, no rozvíja sa aj násilie, vyjadrené hrozivým spevom Lamecha, ktorý znie ako hymnus pomsty: ,Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele: Počujte môj hlas, Lamechove ženy, nakloňte sluch k mojej reči! Zabijem muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie. Sedem ráz pomstený bude Kain’ (Gn 4, 23 - 24).

A tak sa zlo šíri ako oheň, až kým nezaberie celý obraz: ,Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé’ (Gn 6, 5).“

Nádej
„A predsa, na týchto prvých stránkach Biblie je napísaný aj iný príbeh, menej nápadný, oveľa pokornejší a nábožnejší, ktorý predstavuje vykúpenie nádeje. Aj keď sa takmer všetci správajú neľútostne a robia z nenávisti a dobývania veľký motor ľudských dejín, sú tu osoby schopné modliť sa k Bohu s úprimnosťou, schopné písať osud človeka iným spôsobom.

Ábel obetuje Bohu obetu prvotín. Po jeho smrti mali Adam a Eva tretieho syna Seta, z ktorého sa zrodil Enos - a hovorí sa: ,Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo’ (Gn 4, 26).

Potom sa objavuje Henoch, ktorý kráčal s Bohom a bol vzatý do neba. A nakoniec je tu príbeh Noema, spravodlivého muža, pred ktorým Boh zadrží svoj zámer zničiť ľudstvo.

Pri čítaní týchto príbehov máme dojem, že modlitba je ochrana, útočisko človeka pred vlnou plnou zla, ktorá vo svete rastie. Keď si dobre všimneme, modlíme sa aj za to, aby sme boli zachránení sami pred sebou.

Modliaci sa ľudia z prvých stránok Biblie sú ľudia, čo šíria pokoj. Veď modlitba, keď je autentická, oslobodzuje od inštinktov násilia a je pohľadom obráteným k Bohu, aby sa on opäť staral o srdce človeka. V katechizme čítame: ,Tomuto druhu modlitby sa venuje množstvo spravodlivých vo všetkých náboženstvách’ (KKC, 2569). A modlitba je mocná, pretože priťahuje Božiu moc a moc Boha vždy dáva život.“

Modlitba
„Preto zvrchovaná vláda Boha prechádza reťazou týchto mužov a žien, často vo svete nepochopených či marginalizovaných. Avšak svet žije a rastie vďaka moci Boha, ktorú títo jeho služobníci priťahujú svojou modlitbou.

Sú reťazou, ktorá nerobí žiaden hluk, ktorá sa zriedkakedy dostane na čestné miesto do správ, a predsa je veľmi dôležitá, aby svetu navrátila dôveru!

Modlitba je reťazou života, vždy. Mnoho mužov a žien, ktorí sa modlia, zasieva život. Modlitba zasieva život, maličká modlitba, preto je veľmi dôležité učiť deti modlitbe. Mňa bolí, keď stretnem deti, ktoré sa nevedia prežehnať, pretože to je prvá modlitba.

Je dôležité, aby sa deti naučili modliť. Božia cesta v dejinách Boha prešla týmito ľuďmi; prešla zvyškom ľudstva, ktorý sa neprispôsobil zákonu silnejšieho, ale prosil Boha, aby naplnil svoje zázraky - a predovšetkým, aby premenil naše srdce z kameňa na srdce z mäsa.