Modlitba za synodu

„Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ - je názov témy Synody biskupov, ktorá sa začala v stredu 3. októbra. Pri tejto príležitosti prinášame modlitbu pápeža Františka za synodu, ktorá je prevzatá zo záveru dokumentu Instrumentum laboris. Slovenský preklad schválil Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita.
VN SK 04.10.2018
Modlitba za synodu

Ilustračná snímka: ingimage.com


MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA ZA SYNODU

Pane Ježišu,
tvoja Cirkev kráčajúca k synode
upriamuje svoju pozornosť na všetkých mladých sveta.

Prosíme ťa, aby odvážne
vzali do rúk svoj život,
aby hľadali to najkrajšie a najhlbšie
a neustále si uchovávali slobodné srdce.

Pomáhaj im, aby sprevádzaní múdrymi
a veľkodušnými sprievodcami
odpovedali na povolanie,
ktoré dávaš každému z nich,
aby mohli uskutočniť svoj životný plán
a naplniť túžbu po šťastí.

Udržuj ich srdce otvorené pre veľké sny
a daj, aby boli pozorní na dobro svojich blížnych.

Nech sú aj oni pod krížom
ako milovaný učeník,
aby mohli prijať Máriu za Matku,
ako dar od teba.

Nech sú svedkami tvojho vzkriesenia
a nech ťa dokážu spoznať živého po svojom boku,
aby radostne ohlasovali, že ty si Pán.

Amen.