Mravná sila je náš ochranný štít

Melódie života hudobníka Nur Ben Shaloma, ktorý prišiel na audienciu predstaviť pápežovi svoj projekt, rozháňal v stredu 10. apríla na Námestí sv. Petra silný vietor.
Vatican News 11.04.2024
Mravná sila je náš ochranný štít

Silný vietor, ktorý dul na vatikánskom námestí, potrápil aj Svätého Otca. Pousmial sa a pokračoval v katechéze. Snímka: profimedia.sk

Izraelský klarinetista, zanietený pre medzináboženský dialóg, založil v roku 2022 s ďalšími hudobníkmi Lebensmelodien, melódie života. Ich „posolstvo môže pomôcť svetu posunúť sa k mieru“, povedal.

Cieľom Shalomovho projektu je vyzdvihnúť židovské melódie, ktoré vznikli alebo sa spievali v rokoch 1933 – 1945. „Pripomínaním starých melódií chceme obnovovať pamäť a zároveň odvážne presadzovať dôležité hodnoty bratstva, priateľstva a ľudskej dôstojnosti.“

(NE)UŽITOČNÝ KRESŤAN

Kde pramení odvaha odolávať zlu a konať dobro? V čnosti mravnej sily, na ktorú pápež poukázal vo svojom príhovore. Slovami katechizmu vysvetlil, že je to „morálna čnosť, ktorá zabezpečuje nepoddajnosť v ťažkostiach a vytrvalosť v úsilí o dobro. Posilňuje predsavzatie odolávať pokušeniam. Dáva schopnosť premáhať strach, a to aj strach zo smrti, a čeliť skúškam a prenasledovaniam.“

Kresťan, ktorého silou je Pán (porov. Ž 118, 14), je schopný a odvážny ísť za hranice svojich možností. Naproti tomu „kresťan bez odvahy, kresťan, ktorý neprikláňa vlastné sily k dobru, je neužitočný kresťan“, upozorňuje pápež.

VNÚTORNÍ NEPRIATELIA

Aby sme mohli vďaka mravnej sile prinášať ovocie, musíme rozpoznávať dva pohyby tejto čnosti. Prvý sa týka nášho vnútra. „Existujú vnútorní nepriatelia, ktorých musíme poraziť – je to úzkosť, trápenie, strach, vina. Sú to sily, ktoré sa búria v našom vnútri a v určitej situácii nás paralyzujú. Koľko bojovníkov je porazených ešte skôr, ako sa pustia do výzvy!“

V tomto kontexte je ovocím mravnej sily víťazstvo nad sebou samým. Nech by sme mali akékoľvek obavy, opodstatnené i tie nereálne, pápež nabáda vzývať Ducha Svätého a s jeho pomocou všetkému čeliť trpezlivo a nezlomne. „Pán je s nami, ak mu dôverujeme a úprimne hľadáme dobro. Potom sa v každej situácii môžeme spoľahnúť na Božiu prozreteľnosť, ktorá nám dáva ochranný štít a brnenie.“

VONKAJŠÍ NEPRIATELIA

Ide o rôzne životné skúšky, prenasledovania a ťažkosti, ktoré neočakávame. Veľa vecí predvídame, ale realita je často odlišná a skladá sa z nevyspytateľných udalostí. „V tomto mori niekedy našu loďku zmietajú vlny. Mravná sila z nás potom robí odolných námorníkov, ktorí sa nedajú vystrašiť ani znechutiť.“

Svätý Otec pripomína, že zlo vo svete, žiaľ, existuje, hoci sa niektorí tvária, že nie. Stačí sa obzrieť do minulosti alebo prelistovať noviny; koľko zla, vojen, násilia v každom kúte. „Mravná sila berie výzvu zla vo svete vážne. Núti nás reagovať a rázne zakričať nie! Nie zlu a všetkému, čo vedie k ľahostajnosti.“

Namiesto toho povedzme „áno ceste, ktorá nás vedie vpred“; k mieru, solidarite, bratstvu, dialógu. Pápež František na konci každej audiencie apeluje na pokoj a modlitby zaň. Tentoraz aj pobozkal ukrajinskú vlajku, ktorú mu odovzdalo dvanásť detí z Ľvova a Užhorodu.