Mučeníci menia násilie na lásku

Nikdy sa nesmie zabíjať v mene Boha. Všetci sme jeho deti a vzájomne sme si bratia a sestry. Avšak spoločne môžeme darovať svoj život za iných.
–MS–, –VNSK–, –VNIT– 19.04.2023
Mučeníci menia násilie na lásku

Na audienciu prišli Svätého Otca pozdraviť aj chorvátski veriaci v tričkách z púte do mesta Krašić, rodiska blahoslaveného Alojza Stepinaca. Snímka: profimedia.sk

S vedectvo obety na audiencii 19. apríla vydali pracovníci turínskeho združenia Associazione Traumi Encefalici.

Priniesli desiatku ľudí na invalidných vozíkoch, ktorí prekonali cievnu príhodu alebo mali úraz hlavy.

Stretnutie s pápežom a jeho katechéza boli pre nich veľkým povzbudením a zážitkom. Svedectvo lásky priniesli manželia Adriana a Mario Mammucariovci a  Filomena a  Antonio Rivelliovci, ktorí oslávili šesťdesiat rokov spoločného života.

Tešia sa z potomkov a potvrdzujú tak aj časté slová pápeža Františka, že vzťahy medzi koreňmi a konármi – starými a mladými – sú dôležité.

SVEDKOVIA PAR EXCELLENCE

Úvodom ku katechéze bola Ježišova výstraha, čo čaká jeho nasledovníkov, ale i výzva vydať svedectvo o tom, komu patríme (porov. Mt 10, 16 – 18).

Svätý Otec v príhovore obrátil pozornosť na „zástup mučeníkov, mužov a žien každého veku, jazyka a národa, ktorí položili život za Krista; ktorí vyliali svoju krv za Krista, aby ho vyznali“.

Sú to svedkovia evanjelia par excellence.

„Sú ako zrelé plody Pánovej vinice.“ Kresťania sa v poapoštolskej dobe vytrvalo zúčastňovali na lámaní chleba, modlili sa a svoj život pôsobením Ducha Svätého postavili na tajomstve, že ako Ježiš dal svoj život za nich, tak aj oni dajú život zaňho a za bratov a sestry.

„Mučeníci milujú Krista vo svojom živote a napodobňujú ho v jeho smrti.“

NAJVYŠŠÍ DÔKAZ LÁSKY

Dnes je veľa mučeníkov, viac ako v prvých storočiach, podotkol pápež.

Mnohí trpia za vieru, musia utekať zo svojich domovov, sú prenasledovaní a väznení. „Druhý vatikánsky koncil nám pripomína, že mučeníctvo, ktorým sa učeník stáva podobným Majstrovi, dobrovoľne podstupuje smrť za spásu sveta, Cirkev pokladá za význačný dar a najvyšší dôkaz lásky.“

Na mučeníctve je obzvlášť zaujímavý jeden fakt – že mučeníci sa modlia za svojich trýzniteľov. „Premieňajú násilie na najvyššiu príležitosť lásky, ktorá siaha až po odpustenie.“

SEMIENKO ŽIVOTA

Prenasledovanie nie je vec minulosti. V  rôznych formách sa deje v každom kúte sveta. A hoci len niektorí vylievajú svoju krv, „všetci máme byť pripravení nasledovať Krista na ceste kríža“.

Dennodenne sa máme dávať do služby Bohu a blížnym podľa vzoru Ježiša Krista.

V závere príhovoru Svätý Otec František vyzdvihol žiarivé svedectvá viery misionárok lásky v Jemene. Túto krajinu už dlhé roky sužuje vojna, ktorá zanechala veľa obetí. Rehoľné sestričky tam riskujú svoj život, aby pomáhali starým, chorým a hendikepovaným ľuďom.

Sestra Aletta, Zelia, Michaela, Anselma, Margerita, Reginetta, Judita, ale i dobrovoľníci, ktorí im pomáhali, tam prišli o život.

„To sú mučeníci našich čias.“ Pamätajme: „Nikdy sa nesmie zabíjať v mene Boha, pretože skrze neho sme všetci bratia a sestry. Avšak spoločne môžeme darovať svoj život za iných.“

Neúnavne vydávajme svedectvo a buďme semienkom pre ľudskejší a bratskejší svet.