Na pohreb prídu stovky biskupov i novinárov

Na pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI. prídu ekumenické delegácie z celého sveta. Jeho telesné ostatky budú odpočívať vo vatikánskej krypte.

TK KBS 04.01.2023
Na pohreb prídu stovky biskupov i novinárov

Na pohrebe Benedikta XVI. sa zúčastnia stovky novinárov z celého sveta. Ilustračná snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

V týchto chvíľach vo Vatikáne vrcholia prípravy na pohrebné obrady, ktorým bude vo štvrtok 5. januára od 9.30 na Svätopeterskom námestí predsedať pápež František.

Pohrebnú svätú omšu bude koncelebrovať viac ako 400 biskupov a štyritisíc kňazov z celého sveta.

Očakávajú sa oficiálne delegácie z Nemecka a Talianska i početní ekumenickí zástupcovia vrátane metropolitov Emanuela a Polykarpa za Konštantínopolský ekumenický patriarchát a tiež moderátor Ekumenickej rady cirkví, nemecký luteránsky biskup Heinrich Bedford-Strohm.

Na pohrebe sa zúčastní vyše 600 novinárov.

Slávenie svätej omše za emeritného pápeža Benedikta XVI. budú môcť sledovať milióny divákov prostredníctvom televízie a internetu.

 

Modlitby za zosnulého

„Bože, ktorý si v pláne svojej prozreteľnosti povolal svojho služobníka Benedikta, aby viedol Cirkev, daj mu, aby sa v nebi podieľal na večnej sláve tvojho Syna, ktorému slúžil ako námestník na zemi“ - touto modlitbou, ktorá predchádza bohoslužbe slova, bude Svätý Otec František spomínať na emeritného pápeža Benedikta XVI. pri štvrtkovej pohrebnej svätej omši.

Rakvu s pozostatkami Benedikta XVI. prenesú vo štvrtok 5. januára o 8.45 pred baziliku, kde sa veriaci budú modliť ruženec.

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni uviedol, že pohreb emeritného pápeža sa bude konať podľa vzoru pohrebných obradov úradujúceho pápeža, pričom niektoré prvky budú originálne, iné budú upravené a ďalšie budú chýbať.

Nebudú sa napríklad prednášať záverečné prosby Rímskej diecézy a východných cirkví, špecifické pre úradujúceho pápeža, a tiež čítania (v španielčine a angličtine) sa budú líšiť.

Prvý z piatich príhovorov zaznie v nemčine „za emeritného pápeža Benedikta, ktorý usnul v Pánovi: kiež ho večný Pastier prijme do svojho kráľovstva svetla a pokoja“.

Ďalšie budú vo francúzštine, arabčine, portugalčine a taliančine.

V modlitbe nad obetnými darmi sa kardinál Giovanni Battista Re bude modliť: „Mocou tejto obety daj, aby tvoj služobník Benedikt, ktorého si postavil na čelo svojho stáda ako vrchného pastiera, bol prijatý do neba medzi svätých biskupov.“

V modlitbe po prijímaní bude pápež František v mene celej Cirkvi a prítomných veriacich prosiť Pána, „aby tvoj služobník Benedikt, verný udeľovateľ božských tajomstiev na zemi, chválil tvoje milosrdenstvo vo večnej sláve svätých“.

 

Obrady rozlúčky a pohreb v krypte baziliky

Na záver eucharistickej slávnosti bude František predsedať obradu ultima commendatio (posledné odporúčanie) a valedictio (rozlúčka).

Rakvu s ostatkami emeritného pápeža potom prevezú do Baziliky svätého Petra a následne do vatikánskej krypty na pohreb.

Pri súkromnom obrade bude okolo rakvy položená šerpa s pečaťami Apoštolskej komory, Pápežského domu a Úradu pápežských bohoslužieb.

Potom cyprusovú rakvu umiestnia do väčšej kovovej truhly, ktorá bude zvarená a uzavretá.

Túto rakvu následne uložia do drevenej schránky.

Telesné ostatky Benedikta XVI. budú odpočívať na mieste, kde sa do blahorečenia nachádzala rakva s telesnými pozostatkami pápeža Jána Pavla II.

-TK KBS-