Najväčším nebezpečenstvom kresťana je pýcha

Streda 10. apríla bola v Ríme upršaným dňom, napriek tomu na Svätopeterské námestie prišlo na stretnutie so Svätým Otcom Františkom mnoho pútnikov. Zo Slovenska ich prišlo vyše stovky. Bola medzi nimi veľká skupina z Gymnázia sv. Moniky v Prešove, ktoré slávi 25 rokov od svojho založenia, a tiež púť z farnosti Oravská Lesná.
VN SK 11.04.2019
Najväčším nebezpečenstvom kresťana je pýcha

Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne panovalo v stredu daždivé počasie. Snímka: profimedia.sk

Úvodom ku katechéze bol úryvok z Prvého Jánovho listu: „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti“ (1 Jn 1, 8 - 9).

Svätý Otec v svojej katechéze pokračoval v zamysleniach na tému modlitby Otče náš. Tentoraz ponúkol zamyslenie nad prosbou: „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6, 12).

Poukázal na to, že tak ako potrebujeme chlieb, potrebujeme aj odpustenie a varoval pred najväčším nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje život každého kresťana a je ním pýcha.

„Pyšný človek je presvedčený, že má všetko na svojom mieste. Ľudia, ktorí sa cítia dokonalí, ľudia, čo kritizujú ostatných, sú pyšní ľudia. Nikto z nás nie je dokonalý, ani jeden.“

Pápež František upozornil na to, že existujú hriechy, ktoré sú viditeľné, ale aj také, ktoré nevidíme a tie sa usadia v našom srdci bez toho, aby sme si to všimli. A medzi také podľa slov pápeža patrí aj povýšenectvo, ktoré môže nakaziť aj ľudí, ktorí žijú intenzívnym duchovným životom.

„Svätý Ján v svojom prvom liste píše, ako sme to počuli: ,Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda’ (1 Jn 1, 8). Ak chceš klamať seba samého, povedz, že nemáš hriech.

Modlime sa teda: Pane, ani ten najsvätejší spomedzi nás neprestáva byť tvojím dlžníkom. Otče, zmiluj sa nad nami všetkými!“ uviedol na záver katechézy Svätý Otec František.