Naše srdce nie je prázdna ulica

Poznať seba samého nie je ľahké. Vyžaduje si to trpezlivú prácu, schopnosť zastaviť sa, rozoznávať, čím sýtime naše vnútro. Na sebapoznanie ako prostriedok rastu sa zameral Svätý Otec v ďalšej katechéze o rozlišovaní.
VN SK 11.10.2022
Naše srdce nie je prázdna ulica

Námestie sv. Petra v stredu 5. októbra zalialo slnko. Pútnikov v hojnom počte pozdravil a požehnal pápež František z papamobilu. Na úvod generálnej audiencie pripomenul sviatok sv. Františka z Assisi, patróna Talianov, manželov, mládeže a chorých, a sv. Faustínu Kowalskú.

Vyzval, aby sme dôverovali Božiemu milosrdenstvu. V príhovore sa Svätý Otec sústredil na dôležitosť sebapoznávania. Využil pritom myšlienku jezuitu Thomasa Greena i prirovnanie k počítačovému heslu.

ZLOŽIŤ MASKU

Podľa hlavy Katolíckej cirkvi často nevieme rozlišovať, nevieme si vyberať, lebo sa dostatočne nepoznáme. Hlavnou prekážkou rozlišovania a rastu „nie je nehmatateľná prirodzenosť Boha, ale skutočnosť, že nepoznáme sami seba“.

František povedal, že máme často tendenciu maskovať sa, a citoval Thomasa Greena: „Nechceme poznať seba samých takých, akí skutočne sme. Takmer všetci sa skrývame za masku, a to nielen pred ostatnými, ale aj pri pohľade do zrkadla.“

Pohľad, ktorý máme na seba i na realitu, je často skreslený. „Uvedomiť si to je milosť,“ prízvukuje Svätý Otec. Nevyhnutné je preto zastaviť sa, „vypnúť autopilota“. Tak môžeme skúmať svoje konanie, pocity, myšlienky, emócie.

KĽÚČOVÉ SLOVO

Ak sa chceme dostať do počítača či programov, musíme poznať heslo. Pápež František však hovorí, že aj duchovný život má svoje heslá. Sú to „citlivé kľúčové slová, ktoré sa dotýkajú srdca“.

Zdôrazňuje, že diabol o nich veľmi dobre vie. Preto je dôležité, aby sme ich poznali aj my, „aby sme sa chránili pred lákavými slovami, aby sme rozpoznali, čo je skutočne podstatné“.

„Koľkokrát nás to, čo zaznie v televíznom programe alebo reklame, chytí za srdce? Som slobodný alebo sa dávam viesť povrchnými sloganmi a momentálnymi provokáciami?“ pýta sa František.

ČO SÝTI MOJE SRDCE

Ako pomôcku na odpoveď pápež dáva spytovanie svedomia jednotlivého dňa prostredníctvom otázok: Aké veci sa dnes udiali v mojom srdci? Aké stopy zanechali? Čo ma zarmútilo? Čo mi spôsobilo radosť? Čo som urobil nepekné a ublížil tým druhým?

Vyzýva nás zachovať si dobrý zvyk všímať si priebeh pocitov, skúmať, čomu pripisujeme dôležitosť, čo hľadáme a čo sme napokon našli. Lebo naše srdce nie je prázdna ulica. Za najdôležitejšie hlava Katolíckej cirkvi považuje „potravu srdca“. Čo sýti moje srdce? Tituly, kariéra, vzťahy?

„Jedine Pán nám môže dať potvrdenie našej hodnoty. Hovorí nám to dennodenne z kríža. Zomrel za nás, aby nám ukázal, akí sme vzácni v jeho očiach.“

Svätý Otec ubezpečuje, že nejestvuje nič, čo by zabránilo Otcovmu nežnému objatiu. V závere audiencie pápež František pozdravil skupiny pútnikov rozličných národov a povzbudil do vytrvalej modlitby za mier: „Neustále vyprosujme dar pokoja.“