Návšteva emirátov bola Božím prekvapením

Svätý Otec František sa po návrate zo Spojených arabských emirátov stretol s pútnikmi na pravidelnej generálnej audiencii. Svoju katechézu zameral na hodnotenie apoštolskej cesty na Arabský polostrov.
VN SK 07.02.2019
Návšteva emirátov bola Božím prekvapením

Na generálnej audiencii boli aj rehoľné sestry a kňazi z Číny. Snímka: profimedia.sk

„V predošlých dňoch som vykonal krátku apoštolskú cestu do Spojených arabských emirátov. Cestu krátku, avšak veľmi dôležitú, ktorá nadväzujúc na stretnutie z roku 2017 v Al Azhare v Egypte napísala novú kapitolu dejín v dialógu medzi kresťanstvom a islamom, ako aj v úsilí o podporovanie pokoja vo svete na základe ľudského bratstva.“

Prvenstvo pápeža Františka
„Vôbec po prvýkrát sa pápež vybral na Arabský polostrov. A Božia prozreteľnosť chcela, aby ním bol pápež menom František, 800 rokov po tom, ako sv. František z Assisi navštívil sultána al-Malika al-Kamila.

Počas tejto cesty som často myslel na sv. Františka: pomáhal mi udržiavať si v srdci evanjelium, lásku Ježiša Krista, zatiaľ čo som prežíval rozličné momenty návštevy; v mojom srdci bolo Kristovo Evanjelium, modlitba k Otcovi za všetky jeho deti, osobitne za tie najchudobnejšie, za obete nespravodlivostí, vojen, biedy...; modlitba za to, aby bol dialóg medzi kresťanstvom a islamom rozhodujúcim faktorom pre pokoj v dnešnom svete.

Zo srdca ďakujem korunnému princovi, prezidentovi, vice-prezidentovi a všetkým autoritám Spojených arabských emirátov, ktorí ma veľmi srdečne prijali. Táto krajina v posledných desaťročiach veľmi vzrástla: stala sa križovatkou medzi Východom a Západom, jednou multietnickou a multináboženskou oázou, a teda vhodným miestom na šírenie kultúry stretnutia.

Veľké uznanie vyjadrujem biskupovi Paulovi Hinderovi, apoštolskému vikárovi južnej Arábie, ktorý pripravil a zorganizoval podujatia týkajúce sa katolíckej komunity, a moje ďakujem sa s láskou rozširuje aj na kňazov, rehoľníkov a laikov, ktorí animujú kresťanskú prítomnosť v tejto zemi.

Mal som príležitosť pozdraviť prvého kňaza – deväťdesiatnika, ktorý tam založil mnoho komunít. Je na invalidnom vozíku, je slepý, avšak neschádza mu úsmev z perí – úsmev plynúci z toho, že slúžil Pánovi a že vykonal mnoho dobra.

Pozdravil som aj ďalšieho kňaza – deväťdesiatnika, tento však kráčal po svojich nohách a ešte stále pracuje. Je skvelý!

Stretol som aj mnoho kňazov, ktorí tam pôsobia v službách kresťanských komunít latinského, sýrsko-malabarského, sýrsko-malankarského a maronitského rítu, ktorí pochádzajú z Libanonu, z Indie, Filipín a ďalších krajín.“

Historické vyhlásenie
„Okrem príhovorov sa v Abú Zabí urobil ďalší krok: veľký imám z Al-Azharu a ja sme podpísali Dokument o ľudskom bratstve, v ktorom spoločne potvrdzujeme všeobecné povolanie všetkých mužov a žien byť bratmi, keďže sme Boží synovia a dcéry, odsudzujeme každú formu násilia, obzvlášť to, ktoré je kryté náboženskými motiváciami, a zaväzujeme sa šíriť vo svete autentické hodnoty a pokoj.

Tento dokument sa bude študovať na školách a univerzitách mnohých krajín. No odporúčam aj vám, aby ste si ho prečítali a spoznali ho, pretože dáva mnoho podnetov na to, ako napredovať v dialógu o ľudskom bratstve.

V dobe, akou je tá naša, v ktorej je silné pokušenie uvidieť v akcii zrážku medzi kresťanskou a islamskou civilizáciou a tiež považovať náboženstvá za zdroje konfliktov, chceli sme ponúknuť ďalšie jasné a rozhodné znamenie, že je možné stretnúť sa, je možné rešpektovať sa a viesť dialóg a že aj v rôznorodosti kultúr a tradícií sa kresťanský a islamský svet vzájomne oceňujú a chránia spoločné hodnoty: život, rodinu, zmysel pre náboženstvo, úctu k starším ľuďom, vzdelávanie mladých ľudí a mnohé ďalšie.“

Miestni kresťania
„V Spojených arabských emirátoch žije viac ako milión kresťanov. Sú to pracovníci pôvodom z rôznych ázijských krajín. Včera ráno som sa stretol so zastúpením katolíckej komunity v Katedrále sv. Jozefa v Abú Zabí – je to veľmi jednoduchý chrám – a po tomto stretnutí som slávil pre všetkých svätú omšu. Bolo ich tak veľa!

Hovorili mi, že okrem tých, čo boli vnútri štadióna, ktorý má kapacitu 40-tisíc ľudí, tí, ktorí boli pred veľkoplošnými obrazovkami mimo štadióna, dosiahli počet 150-tisíc! Slávil som teda Eucharistiu na mestskom štadióne ohlasujúc evanjelium blahoslavenstiev.

Počas svätej omše koncelebrovanej s prítomnými patriarchami, vyššími arcibiskupmi a biskupmi, sme sa modlili zvlášť za pokoj a spravodlivosť s osobitným úmyslom za Blízky východ a Jemen.

Drahí bratia a sestry, táto cesta patrí k Božím prekvapeniam. Chváľme preto Boha a jeho prozreteľnosť a modlime sa, aby rozosiate semienka priniesli plody podľa jeho svätej vôle.“