Nebojme sa konkurencie

Svätý Otec sa v nedeľu 30. septembra napoludnie modlil mariánsku modlitbu Anjel Pána spolu s veriacimi na Svätopeterskom námestí.
VN SK 01.10.2018
Nebojme sa konkurencie

Okrem zamyslenia nad odkazom Božieho slova 26. nedele cez rok vyjadril spolucítenie a duchovnú podporu obyvateľom indonézskeho ostrova Sulawesi, ktorých postihla živelná pohroma cunami.

„Evanjelium z dnešnej nedele nám predstavuje jeden z veľmi poučných detailov života Ježiša a jeho učeníkov. Učeníci videli ako istý muž, ktorý nepatril do skupiny nasledovníkov Ježiša, vyháňa zlých duchov v Ježišovom mene.

Chceli mu to preto zakázať. Ján o tom všetkom referuje Učiteľovi s nádejou, že v ňom nájde podporu;

Ježiš ale dáva takúto odpoveď: ,Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás′ (Mk 9, 39 - 40).

Ján a ostatní učeníci zaujímajú postoj uzavretosti pred udalosťou, ktorá nezapadá do ich schém myslenia.

Ježiš sa, naopak, ukazuje ako veľmi slobodný, plne otvorený voči slobodnému vanutiu Ducha Svätého, ktorého v konaní neobmedzuje nijaká hranica a nijaká zábrana. Ježiš chce svojich učeníkov aj nás dnes učiť tejto vnútornej slobode.

Veľká sloboda Boha v dávaní sa nám je výzvou i povzbudením, aby sme pozmenili svoje postoje a vzťahy. Je to pozvanie, s ktorým sa dnes na nás Ježiš obracia.

Volá nás, aby sme prestali uvažovať v kategóriách priateľ - nepriateľ, my - oni, ale urobili krok ďalej, otvorili si srdcia, aby sme mohli rozpoznať Božiu prítomnosť a jeho konanie aj na nezvyčajných a nepredvídateľných miestach a v osobách, ktoré nie sú z nášho kruhu.

Znamená to viac sa sústrediť na nefalšovanosť uskutočňovaného dobra, krásy a pravdy než na meno a pôvod toho, kto ich uskutočňuje.“