Neničme dobrú povesť druhého

Svätý Otec František sa v nedeľu 10. júna pomodlil spolu s veriacimi poludňajšiu modlitbu Anjel Pána.
10.06.2018
Neničme dobrú povesť druhého

Svätý Otec František sa v nedeľu 10. júna pomodlil spolu s veriacimi poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. V krátkom príhovore sa pápež venoval výkladu evanjelia. V súvislosti s pokusmi zákonníkov zdiskreditovať Ježiša, opísanými v úryvku z Evanjelia podľa Marka (3, 20 - 35), upozornil na závažné dôsledky poškodzovania dobrého mena blížneho.

Zákonníci sa svojím pokusom vyhlásiť Ježiša za posadnutého diablom postavili odmietavo voči samotnému Bohu. Svätý Otec pripomenul vážnu Ježišovu výstrahu pred hriechom proti Duchu Svätému.

„Rúhanie, hriech proti Duchu Svätému, je jediný neodpustiteľný hriech, lebo pochádza zo srdca uzavretého voči Božiemu milosrdenstvu, ktoré pôsobí v Ježišovi.

Táto epizóda však obsahuje napomenutie i pre nás všetkých. V skutočnosti sa môže stať, že silná závisť voči nejakej osobe pre jej dobrotu a dobré skutky môže podnecovať k jej falošnému obvineniu. To je smrteľný jed; zloba, ktorá chce úkladným spôsobom zničiť dobrú povesť druhého. Nech nás Boh oslobodí od tohto strašného pokušenia!

Ak si pri spytovaní svedomia uvedomíme, že takáto zlá zelina začína v našom vnútri klíčiť, ihneď sa ponáhľajme vyznať to vo sviatosti zmierenia, skôr ako zmohutnie a prinesie svoje skazonosné účinky, ktoré sú nevyliečiteľné. Majte sa na pozore, lebo takýto postoj ničí rodiny, priateľstvá, komunity a napokon spoločnosť.

Dnešné evanjelium hovorí aj o inom, celkom odlišnom nepochopení Ježiša, a to zo strany jeho príbuzných. Boli znepokojení, lebo Ježišov nový putovný spôsob života im pripadal ako šialenstvo. Ježiš totiž ukazoval, že má vždy čas pre ľudí, najmä pre chorých a hriešnikov, a to až natoľko, že nemal čas sa ani najesť.“