Neodkladajme obrátenie

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 8. novembra pápež František hovoril o potrebe aktívneho vyčkávania Pánovho príchodu v postoji činorodej viery.
VN SK 09.11.2020
Neodkladajme obrátenie

Ako vysvetlil Svätý Otec v úvodnom biblickom zamyslení nad evanjeliom 32. nedele Cezročného obdobia cyklu A (porov. Mt 25, 1 - 13), olej v lampách múdrych panien z Ježišovho podobenstva predstavuje lásku.

Podobenstvom „nám chce Ježiš povedať, že máme byť pripravení na stretnutie s ním. Nielen na to finálne stretnutie, ale aj na drobné stretnutia, malé i veľké stretnutia každodennosti s výhľadom na to stretnutie, na ktoré nestačí iba lampa viery, ale je potrebný aj olej lásky a dobrých skutkov.

Viera, ktorá nás skutočne zjednocuje s Ježišom, je tá, ako hovorí apoštol Pavol, ktorá je činná skrze lásku. Práve toto reprezentuje postoj múdrych panien. Byť múdry a rozvážny znamená nečakať na poslednú chvíľu, aby som odpovedal na Božiu milosť, ale urobiť tak aktívne už teraz. Začať už odteraz.

Obráť sa dnes! Dnes zmeň svoj život! – Áno, áno, zajtra. – Aby si to isté povedal aj zajtra? Je to tak? To nepríde nikdy. Dnes! Ak chceme byť pripravení na finálne stretnutie s Pánom, musíme už od tejto chvíle s ním spolupracovať a robiť dobré skutky inšpirované jeho láskou.

Ak sa dáme viesť tým, čo sa nám javí viac lákavé, snahou o uspokojenie našich záujmov, hoci je nám to aj príjemné, náš život sa stane neplodným; nevytvárame si totiž nijakú zásobu oleja do našej lampy a tá vyhasne, prv než nadíde stretnutie s Pánom.

Musíme žiť dnešok, ale dnešok, ktorý smeruje k zajtrajšku, k stretnutiu - dnešok naplnený nádejou“.