Nestraťme priateľstvo s Bohom

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 21. júna pápež František vyjadril potešenie nad rastúcim počtom pútnikov vo Večnom meste. Na Námestí sv. Petra už bolo niekoľko stoviek ľudí.
VN SK 22.06.2020
Nestraťme priateľstvo s Bohom

Počet veriacich na Svätopeterskom námestí po uvoľnení proti koronavírusových opatrení pomaly stúpa. Snímka: profimedia.sk

V úvodnom príhovore sa Svätý Otec sústredil na Ježišove slová apoštolom: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu“ (Mt 10, 28).

„Netreba sa dať zastrašiť tými, ktorí sa snažia uhasiť silu evanjelizácie aroganciou a násilím. Títo totiž nezmôžu nič proti duši, čiže proti spoločenstvu s Bohom - nikto oň nemôže učeníkov obrať, lebo je to Boží dar.

Jediné, čoho sa má učeník báť, je strata tohto Božieho daru - blízkosti, priateľstva s Bohom, keby prestal žiť podľa evanjelia a spôsobil si tak morálnu smrť, čo je dôsledok hriechu. Presvätá Panna Mária, vzor dôvery a odovzdanosti Bohu v čase nepriazne a nebezpečenstva, nech nám pomáha nikdy neprepadnúť skormútenosti, ale vždy sa zveriť jemu a jeho milosti, lebo Božia milosť je vždy mocnejšia než zlo,“ uviedol Svätý Otec.

V deň, keď sa v mnohých oblastiach sveta slávil Deň otcov, pápež František vyjadril všetkým otcom svoju pozornosť a duchovnú podporu:

„Dnes sa v mojej vlasti i na iných miestach slávi deň venovaný otcom. Uisťujem všetkých otcov o svojej blízkosti a modlitbe. Všetci vieme, že plniť si úlohu otca je neľahké umenie; modlime sa preto za nich. Osobitným spôsobom pamätám aj na našich otcov, ktorí pokračujú v našej ochrane ďalej z neba.“