Nevyhadzujme jedlo

Na poludnie v 17. cezročnú nedeľu 29. júla sa Svätý Otec František prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca. Vyzval veriacich, aby nikdy nevyhadzovali zvyšné jedlo bez toho, aby pamätali na ľudí v núdzi.
29.07.2018
Nevyhadzujme jedlo

„Dnešné evanjelium prináša príbeh o rozmnožení chleba a rýb. Touto evanjeliovou staťou nás chce liturgia priviesť k tomu, aby sme nestrácali zo zreteľa toho Ježiša, ktorý v Markovom evanjeliu z minulej nedele vidiac ,veľký zástup, zľutoval sa nad nimi´ (Mk 6, 34).

Vskutku, dnes nám Ján opäť ukazuje, ako je Ježiš pozorný na primárne potreby ľudí. Príbeh vychádza z konkrétnej skutočnosti: ľudia sú hladní a Ježiš zapája svojich učeníkov, aby ich hlad utíšili. Je to konkrétna situácia.

Ježiš nedaroval zástupom ľudí čisto len toto. Ponúkol im svoje slovo, svoju útechu, svoju spásu a nakoniec i svoj život. Božia láska k ľudstvu hladnému po chlebe, slobode, spravodlivosti, mieri a najmä po jeho Božej milosti, nikdy nebude chýbať.

Ježiš aj dnes naďalej nasycuje, živo sprítomňujúc svoju útechu, a to prostredníctvom nás. Na záver príbehu, keď sa všetci nasýtili, Ježiš povedal svojim učeníkom, aby pozbierali zvyšné odrobiny, aby tak nič nevyšlo nazmar.

Každý z nás nech sa zamyslí: to jedlo, ktoré nám zvýši z obeda, z večere, kam sa dáva? Čo sa robí so zvyšným jedlom u nás doma? Vyhadzuje sa? Nie. Ak máš takýto zvyk, dám ti teraz jednu radu: porozprávaj sa so svojimi starými rodičmi, čo žili v povojnovom období, a spýtaj sa ich, čo robili oni so zvyšným jedlom.

Nikdy nevyhadzujme zvyšné jedlo. Môže sa znovu spracovať alebo darovať tomu, kto ho môže zjesť, tomu, kto je v núdzi. Nikdy nevyhadzujme zvyšné jedlo. Toto je rada a  aj spytovanie svedomia: čo robíme doma s jedlom, ktoré zvýši?“