Nezabudnime na svoj krst

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec na slovách Lukášovho evanjelia o Ježišovom krste v Jordáne poukázal na dva momenty.
VN SK 14.01.2019
Nezabudnime na svoj krst

Nezabudnime na dátum svojho krstu, vyzval pápež František. Snímka: profimedia.sk

Ježiš sa pri Jordáne naplno zjednocuje s ľuďmi, ponára sa medzi nich a zdieľa ich situáciu.

A vzápätí po tejto udalosti sa Ježiš ponára do modlitby, čiže do spoločenstva s Otcom, keďže svoju misiu koná v neustálej a dokonalej jednote s Otcom a Duchom Svätým.

„Krst je začiatkom Ježišovho verejného života, jeho misie vo svete ako poslaného Otcom, aby zjavil jeho dobrotu a jeho lásku k ľuďom. Toto poslanie sa plní v neustálej a dokonalej jednote s Otcom a Duchom Svätým.

Aj poslanie Cirkvi a poslanie každého z nás, aby bolo verné a prinieslo svoje ovocie, musí byť naštepené na Ježišovo poslanie. Znamená to ustavične obnovovať v modlitbe evanjelizáciu a apoštolát, aby vydávali jasné kresťanské svedectvo nie podľa ľudských plánov, ale podľa Božieho plánu a štýlu.“

Pápež František zdôraznil, že sviatok Pánovho krstu je pre kresťana vhodnou chvíľou pripomenúť si vlastný krst.

„Sviatok Krstu Krista Pána je vhodnou príležitosťou obnoviť si s vďačnosťou a presvedčením záväzky nášho krstu, usilujúc sa každodenne žiť v súlade s ním.

Je tiež veľmi dôležité, ako som vám to už mnohokrát povedal, aby sme poznali dátum svojho krstu. Ak ho niekto z vás nevie, keď sa vrátite domov, spýtajte sa na to svojich rodičov, starých rodičov, ujov, tiet, krstných rodičov, rodinných priateľov...

Spýtajte sa: V ktorý deň som bol pokrstený, pokrstená?

A potom naň nezabudnime: strážme si ten dátum v srdci, aby sme ho každý rok slávili.

Ježiš, ktorý nás spasil nie pre naše zásluhy, ale činom nesmiernej dobroty Otca, nech nás urobí milosrdnými voči všetkým. Nech je nám Panna Mária, Matka milosrdenstva, sprievodkyňou a vzorom.“