Niet pravej lásky bez kríža

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 28. júna pápež František hovoril o evanjeliovej hodnote nezištnosti. Láska k Ježišovi prekonáva čisto osobné záujmy či záujmy vlastného príbuzenstva.
VN SK 29.06.2020
Niet pravej lásky bez kríža

Na Námestí sv. Petra bolo v nedeľu napoludnie vidieť veriacich z Konžskej demokratickej republiky. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec sa niekoľkým stovkám veriacich na Námestí sv. Petra prihovoril z okna Apoštolského paláca. Medzi veriacimi, ktorí ešte stále musia dodržiavať predpis nosiť rúško a zachovávať rozostupy na ploche námestia, boli tentoraz už aj niektoré organizované skupiny. Podľa vlajok a národných farieb boli rozpoznateľné skupinky z Konga, Poľska či Nemecka.

V príhovore Svätý Otec vychádzal z Ježišových slov v evanjeliovom texte 13. nedele Cezročného obdobia: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.“

Vo vysvetlení biblického textu pápež František zdôraznil správnu hierarchiu vzťahov. „Keď je láska k rodičom a deťom živená a očisťovaná láskou Pánovou, potom sa stáva plne úrodnou a prináša ovocie dobra v rodine samotnej i oveľa širšie. Pravá láska k Ježišovi si žiada pravú lásku k rodičom, deťom; no keď hľadáme najprv záujmy rodiny, toto privádza vždy na nesprávnu cestu.“

Nasledovanie Ježiša sa prejavuje v ochote niesť kríž spolu s ním, zabúdajúc na seba z lásky k druhým. „Niet pravej lásky bez kríža, čiže bez toho, aby sme osobne zaplatili cenu. A hovoria to mnohé mamy, mnohí otcovia, ktorí sa veľmi obetujú pre svoje dieťa a prinášajú ozajstné obety, nesú kríže, lebo milujú.“