Nosme evanjelium stále so sebou

„Buďme pozorní a nenechajme Ježiša prejsť bez toho, aby sme ho prijali“ – to bola výzva pápeža Františka pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 24. januára, ktorá sa slávila ako Nedeľa Božieho slova.
VN SK 25.01.2021
Nosme evanjelium stále so sebou

Aj keď zdravotné komplikácie znemožnili Svätému Otcovi slávenie svätej omše v bazilike, napoludnie sa už spojil s veriacimi v modlitbe a udelil im požehnanie prostredníctvom televíznych kamier. V tento deň sa pápež František sústredil najmä na samotný cieľ Nedele Božieho slova.

„Jeden z veľkých darov našich čias je znovuobjavenie Svätého písma v živote Cirkvi na všetkých úrovniach. Nikdy nebola Biblia taká prístupná všetkým, ako je to dnes.“

Po tomto skonštatovaní Svätý Otec povzbudil k prehlbovaniu vzťahu s Ježišom cez Božie slovo. Pripomenul, že slávny výrok sv. Hieronyma „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“ platí aj v opačnom smere: vtelené Slovo, ukrižovaný a vzkriesený Pán „nám otvára myseľ na porozumenie Písmu.

„Toto sa deje zvlášť pri liturgii, ale aj keď sa modlíme sami či v skupine, osobitne s evanjeliom a žalmami. Ďakujem a povzbudzujem farnosti za ich vytrvalé úsilie vychovávať k počúvaniu Božieho slova. Nech nám nikdy nechýba radosť z rozsievania evanjelia“.

Aj pri tejto príležitosti pápež František zopakoval svoje známe odporúčanie nosiť pri sebe vreckové evanjelium a čítať si počas dňa pár riadkov, aby bolo „evanjelium stále s nami“.

Na záver pápež František osobitne pamätal na rodiny, na ktoré zvlášť dolieha náročná doba. „Pamätám a modlím sa za rodiny, ktoré to majú náročnejšie v tomto období. Odvahu, poďme ďalej!“