Obrátenie je proces

Modlitbou za mier na Kaukaze reagoval pápež František v nedeľu 27. septembra na čerstvé správy o ozbrojených zrážkach medzi Arménskom a Azerbajdžanom.
VN SK 28.09.2020
Obrátenie je proces

Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi na vatikánskom námestí, ktoré sa uskutočnilo za daždivého počasia, Svätý Otec pripomenul ťažkú situáciu vnútorne vysídlených osôb, na ktoré bol zameraný tohtoročný Svetový deň migrantov a utečencov. Venoval tiež slová povzbudenia pracovníkom cestovného ruchu, ktorých zasiahla koronakrízou.

Pápež František sa v úvodnom príhovore, ktorý predniesol z okna Apoštolského paláca, zameral na Ježišovu požiadavku opravdivej nábožnosti, ktorá nie je len vonkajšou fasádou, ale je výzvou na ustavičnú spoluprácu s Božou milosťou na vlastnom vnútornom obrátení a zlepšení života.

„Viera v Boha si žiada, aby sme sa každý deň obnovovali vo voľbe dobra pred zlom, vo voľbe pravdy pred klamstvom, vo voľbe lásky k blížnemu pred egoizmom. Tomu, kto sa obráti k tejto voľbe po tom, čo spáchal hriech, sa dostane prvých miest v nebeskom kráľovstve. A tam je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý sa obrátil, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými.

Ale obrátenie - zmena srdca je proces. Je to proces, ktorý nás očisťuje od morálnych nánosov. A neraz je to proces bolestivý, lebo niet cesty svätosti bez zriekania sa a bez duchovného boja. Dnešné evanjelium volá po takom spôsobe kresťanského života, ktorý nespočíva v snoch a pekných prianiach, ale v konkrétnom úsilí, aby sme sa vždy otvárali Božej vôli a láske k bratom a sestrám.“