Ochoreli sme na osirelosť

Pápež František prosil pri generálnej audiencii 5. januára o príhovor svätého Jozefa za siroty a za rodičov túžiacich po dieťati.
VN SK 12.01.2022
Ochoreli sme na osirelosť

Pápež František počas generálnej audiencie 5. januára povzbudil manželské páry, aby sa nebáli mať deti. Snímka: profimedia.sk

Evanjelisti Matúš a Lukáš predstavujú svätého Jozefa ako domnelého Ježišovho otca, nie ako otca biologického, pripomenul na úvod katechézy pápež František. Ako úradný otec Ježiša si Jozef uplatnil právo dať svojmu synovi meno, čím ho právne uznáva.

„Jozef už vedel, že pre Máriinho syna je meno pripravené od Boha. ‚Ježiš‘ znamená ‚Pán zachraňuje‘, ako mu vysvetlil anjel: ‚lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov‘ (Mt 1, 21).“ Pápež František tiež upozornil, že dnes je v otázke otcovstva a materstva problémom sebectvo.

„Ľudia nechcú mať deti, alebo len jedno, nie viac. Majú však dvoch psov, dve mačky... Psy a mačky obsadzujú miesto detí – je to smiešne, ale je to realita.“ Zriekanie sa otcovstva a materstva nás ochudobňuje, berie nám ľudskosť.

„A tak sa civilizácia stáva starnúcou a bez ľudskosti, pretože sa stráca bohatstvo otcovstva a materstva. Prosím svätého Jozefa o milosť prebudiť v mladých ľuďoch svedomie a myslieť na toto: mať deti. Otcovstvo a materstvo sú plnosťou života človeka.“

Nestačí však priviesť dieťa na svet. Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame tým, že prevezmeme zodpovednosť za starostlivosť o dieťa. „Myslím osobitne na všetkých tých, ktorí sa otvárajú prijatiu života cestou adopcie, čo je taký šľachetný a krásny postoj. Jozef nám ukazuje, že tento typ puta nie je druhoradý.

Takáto voľba patrí medzi najvyššie formy lásky.“ Svätý Otec pripomenul, koľko manželov si želá byť otcom a matkou, ale z biologických dôvodov to nedokážu, alebo hoci už deti majú, chcú sa podeliť o rodinnú lásku s tým, kto je o ňu ukrátený.

„Nesmieme sa báť zvoliť si cestu adopcie, podstúpiť riziko prijatia detí.“ Pre manželov v súčasnej dobe môže dieťa predstavovať neľahkú situáciu. Mať dieťa je riziko, či už je vlastné, alebo adoptívne. „Ale väčšie riziko je nemať ho. Riskantnejšie je odmietnuť otcovstvo, odmietať materstvo.

Muž a žena, ktorí dobrovoľne nerozvíjajú cit otcovstva a materstva, prichádzajú o niečo dôležité.“ Inštitúcie majú v oblasti adopcie pomáhať, dohliadať, ale aj zjednodušovať postup, aby sa mohol splniť sen toľkých maličkých, ktorí potrebujú rodinu, a toľkých manželov, ktorí sa chcú darovať v láske.

„Modlím sa, aby sa nikto necítil ochudobnený o puto otcovskej lásky. A aby tí, ktorí ochoreli na osirelosť, mohli kráčať vpred bez tohto nepekného pocitu. Nech svätý Jozef preukazuje svoju ochranu a pomoc sirotám a prihovára sa za páry, ktoré túžia mať dieťa.“