Olej mojej duše

V čom spočíva múdrosť života? Na túto otázku ponúka odpoveď podobenstvo o múdrych a nerozumných pannách z Matúšovho evanjelia, nad ktorým uvažoval Svätý Otec v poludňajšom príhovore 12. novembra.
Vatican News 14.11.2023
Olej mojej duše

Celý život je jedna veľká príprava na Krista. Podobáme sa desiatim pannám, ktoré chceli vidieť ženícha. Mali veľkú túžbu sa s ním stretnúť, preto ani nemeškali. „Rozdiel medzi múdrosťou a nerozumnosťou nespočíva v dobrej vôli ani v dochvíľnosti, ale v príprave.“

Sväté písmo hovorí, že múdre si spolu s lampami zobrali aj olej, nerozumné však nie. „Jednou z charakteristík oleja je, že ho nevidieť, je nenápadný, avšak bez neho lampy nesvietia.“ Pozrime sa na seba, na svoj život. Koľko času venujeme zovňajšku, výzoru, imidžu?!

„Múdrosť života však spočíva inde: v starostlivosti o to, čo nevidieť; o srdce, o vnútorný život.“ Čo to znamená? „Vedieť si vytvoriť priestor pre ticho, vedieť načúvať, vedieť sa zrieknuť kúska času stráveného pred displejom telefónu, aby sme hľadeli na svetlo v očiach druhých, vo vlastnom srdci, v Božom pohľade na nás.“

Hoci neradi počúvame rady druhých, tá dnešná evanjeliová je nevyhnutná. Bez „oleja duše“ nemožno vojsť na svadobnú hostinu. Duchovný život nie je záležitosť okamihu. Nemožno si ho „kúpiť“ raz a navždy.

„Vnútorný život treba pripravovať tak, že mu každý deň venujeme trochu času, s vytrvalosťou, stálosťou, ako to je pri každej dôležitej veci.“ Svätý Otec a evanjelium nás vyzývajú odpovedať si na otázku, aká je naša príprava. „Ako je to s olejom mojej duše? Venujem čas svojmu srdcu, modlitbe, službe Pánovi a blížnym?“