Ostaňme v jeho láske

Vatikánske námestie v nedeľu 9. mája za teplého slnečného počasia ožilo napoludnie prítomnosťou vyše tisícky veriacich. Pápež František sa im prihovoril z okna Apoštolského paláca a spoločne s nimi sa pomodlil mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.
VN SK 10.05.2021
Ostaňme v jeho láske

Modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná sa prišlo na Námestie sv. Petra pomodliť vyše tisíc veriacich. Snímka: profimedia.sk

Predtým im ponúkol zamyslenie nad evanjeliom 6. veľkonočnej nedele. Svätý Otec v ňom upriamil pozornosť na to, aby sme ostali v Ježišovej láske.

„Milovať ako Kristus znamená povedať nie iným láskam, ktoré nám svet ponúka: láske k peniazom – kto miluje peniaze, nemiluje ako Ježiš; láske k úspechu, k márnosti, k moci. Tieto klamné cesty lások nás vzďaľujú od Pánovej lásky a privádzajú nás k väčšiemu egoizmu, narcizmu, arogancii.

A arogancia vedie k degenerovanej láske, k zneužívaniu druhých, k spôsobovaniu utrpenia milovanej osobe. Mám na mysli tú chorú lásku, ktorá sa premieňa na násilie – koľko žien je v súčasnosti obeťami násilia. Toto nie je láska.

Milovať tak, ako miluje Pán, znamená vážiť si osobu, ktorá je mi blízko, rešpektovať jej slobodu, milovať ju takú, aká je, nie tak, ako chceme my, aby bola; milovať ju takú, aká je, a bez nároku na odplatu. Ježiš od nás žiada ostať v jeho láske, prebývať v jeho láske a nie v našich predstavách, nie v uctievaní seba samých.

Kto prebýva v uctievaní seba samého, býva v zrkadle: vždy sa pozerá na seba samého. Ježiš nás však vyzýva, aby sme vyšli z predstavy kontrolovať a ovládať iných. Nie kontrolovať, ale slúžiť. Otvoriť srdce ostatným, to je láska - a dávať ju ostatným.“