Otče náš je symfóniou

V stredu 15. mája prišlo na generálnu audienciu na Svätopeterské námestie 20-tisíc pútnikov z celého sveta, aby sa stretli so Svätým Otcom Františkom. Medzi nimi boli aj vyše dve stovky Slovákov ako aj jubilejná púť amerických gréckokatolíkov pod vedením eparchu Milana Lacha.
VN SK 16.05.2019
Otče náš je symfóniou

Svätopeterské námestie bolo v stredu ponorené do oblakov a dažďa. Snímka: profimedia.sk

Pápež František na generálnej audiencii venoval svoju katechézu modlitbe Otče náš. Tentoraz sa zameral na posledné slová tejto modlitby, v ktorých prosíme o oslobodenie od zlého ducha, „ale zbav nás Zlého“. Touto katechézou pápež ukončil sériu zamyslení na tému Pánovej modlitby.

Synovská modlitba
„Dostali sme sa napokon k siedmej prosbe Otčenáša: ,ale zbav nás Zlého’ (Mt 6, 13b). Týmto vyjadrením modliaci sa človek nielenže prosí, aby nebol opustený v čase pokušenia, ale prosí aj, aby bol oslobodený od zla. Pôvodné grécke sloveso je veľmi silné: evokuje prítomnosť Zlého, ktorý sa nás chce zmocniť a pohrýzť nás, a od ktorého prosíme od Boha oslobodenie.

V tejto dvojitej prosbe: neopúšťaj nás a vysloboď nás sa ukazuje podstatná charakteristika kresťanskej modlitby. Ježiš učí svojich priateľov, aby dali vzývaniu Otca prednostné miesto pred všetkým, a to najmä v čase, keď zlý duch dáva pocítiť svoju výhražnú prítomnosť.

V skutočnosti kresťanská modlitba nezatvára oči pred životom. Je to modlitba synovská, a nie modlitba detinská. Nie je v takom uveličení nad otcovstvom Boha, ktoré by zabúdalo, že cesta človeka je posiata ťažkosťami. Keby neboli posledné verše Otčenáša, ako by sa mohli modliť hriešnici, prenasledovaní, zúfalí, umierajúci? Posledná prosba je práve žiadosťou nás samých, zakaždým keď budeme v hraničnej situácii.“

Posledná prosba je namierená proti zlu
„V našom živote je zlo prítomné, a to nepopierateľne. Knihy dejín sú neutešeným katalógom toho, ako naša existencia v tomto svete bola často nezdareným dobrodružstvom. Je tu tajomné zlo, ktoré určite nie je Božím dielom, ale ktoré potichu preniká do záhybov dejín. Potichu ako had, ktorý nehlučne nesie jed.

Modliaci sa človek nie je slepý, vidí jasne pred očami toto zlo, tak obťažujúce a tak v rozpore s tajomstvom Boha. Všíma si ho v prírode, v dejinách, dokonca aj vo svojom srdci. Pretože nie je medzi nami nikto, kto by mohol povedať, že je vyňatý zo zla, alebo ním nie je ani len pokúšaný.

Všetci vieme, čo je zlo; všetci vieme, čo je pokušenie; všetci sme na vlastnom tele zakúsili pokušenie, akéhokoľvek hriechu. Ale je to pokušiteľ, ktorý nami hýbe a navádza nás k zlu: Urob toto, mysli si toto, choď touto cestou.

Posledné zvolanie Otčenáša je namierené proti tomuto zlu širokých kontúr, pod ktoré spadajú veľmi rôznorodé skúsenosti: ľudský žiaľ, utrpenie nevinných, otroctvo, manipulatívne narábanie s druhými, plač nevinných detí. Každé takéto dianie vyvoláva protest v srdci človeka, čo nadobúda hlas v poslednom slove Ježišovej modlitby.“

Otče náš je symfóniou
„Drahí bratia a sestry, takto sa Otčenáš podobá symfónii, ktorá žiada, aby sa naplnila v každom z nás. Kresťan vie, aká zdrvujúca je moc zlého ducha a zároveň zažíva, ako veľmi stojí na našej strane Ježiš, ktorý nikdy nepodľahol mámeniu zla, a ako nám prichádza na pomoc.

Takto nám Ježišova modlitba zanecháva to najcennejšie dedičstvo: prítomnosť Božieho Syna, ktorý nás vyslobodil od zla, bojujúc za jeho zvrátenie. V hodine posledného zápasu napomína Petra, aby dal meč späť do pošvy, kajúcemu lotrovi zaisťuje raj, všetkým okolostojacim, ktorí si neuvedomovali odohrávajúcu sa tragédiu, ponúka slovo pokoja: ,Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia’ (Lk 23, 34).

Z Ježišovho odpustenia na kríži vyviera pokoj. Pán nás obdarúva pokojom, dáva nám odpustenie, ale my musíme prosiť: Zbav nás Zlého, aby sme neupadli do zla. Toto je naša nádej, sila, ktorú nám dáva Ježiš, vzkriesený Ježiš, ktorý je tu, medzi nami.“

Gymnazisti z Trnavy a Bánoviec a farské skupiny
Na generálnej audiencii Svätého Otca bolo prítomných viacero skupín zo Slovenska, celkovo vyše 250 pútnikov. Popri niekoľkých farských spoločenstvách tentoraz dominovali stredoškolskí študenti. Vyše 70-člennú skupinu z Gymnázia sv. Angely Merici v Trnave viedli sestry uršulínky.

Na Námestí sv. Petra boli aj študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Ďalšie skupiny prišli z farností Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom, z Poproča a z Košíc.

Na generálnej audiencii bol prítomný aj bratislavský eparcha Peter Rusnák.

Jubilejná púť z Parmy v USA s eparchom Milanom Lachom
Medzi tisíckami pútnikov z celého sveta bola aj skupina z Ruténskej eparchie Parma v americkom štáte Ohio na čele s eparchom Milanom Lachom SJ. Na jubilejnú púť pri 50. výročí zriadenia Eparchie Parma prišiel vladyka Milan Lach spolu s dvoma desiatkami veriacich z eparchie.