Pán je nablízku

Vstúpili sme do Adventu. Do obdobia bdelosti a očakávania Pána. Aby sme ho spoznali, musíme mať oči na stopkách. Aj o tom hovoril Svätý Otec v poludňajšom príhovore na Prvú adventnú nedeľu.
VN SK 29.11.2022
Pán je nablízku

„Boh je nablízku, nezabúdajme na to.“ Je naša nádej, naša opora aj v tých najbolestivejších dňoch. Prichádza, aby nás sprevádzal a podopieral. „Ako prichádza Pán?“ To je prvá otázka Svätého Otca, na ktorú odpovedal, že „sa zjavuje v každodennosti“.

My niekedy čakáme na niečo mimoriadne a senzačné, ale Boh „sa skrýva v bežných situáciách, v tvári núdzneho, v monotónnosti“. Preto je dôležité položiť si druhú otázku: Ako ho spoznáme? Ako ho privítame?

Pápež František nás vystríha pred nebezpečenstvom, že pre zhon a roztržitosť si neuvedomíme príchod Kráľa. Pripomenul slová svätého Augustína: mám strach, že Pán pôjde okolo, a ja si ho nevšimnem. Ako tomu predísť?

„Dávajme pozor, aby sme neboli zaujatí vlastnými vecami,“ odpovedá Svätý Otec. „Prebuďme sa z letargie a driemot.“ Buďme ostražití. „Som pozorný? Rozpoznávam Božiu prítomnosť?“ pýta sa pápež, lebo ak si „neuvedomujeme Pánov príchod dnes, nebudeme pripravení na jeho príchod ani na konci čias“.

Čakajme na Pána. Je blízko nás. Nech tohtoročný Advent nie je teoretizovaním, ale aktívnym čakaním. Čo to znamená? Jednak pracovať na sebe, aby sme sa stávali lepšími vďaka viere v Boha, a jednak všímať si potreby druhých, poslúžiť, budovať mier.

„Čakajme na Pána, ktorý prechádza pomedzi nás“, ktorý je blízko nás. „Nech nám v tom pomáha Panna Mária – žena očakávania, ktorá v Nazarete prijala Ježiša do svojho lona.“