Pán klope

Pri modlitbe Anjel Pána v Prvú adventnú nedeľu 29. novembra upriamil pápež František pozornosť veriacich na zmysel začínajúceho sa liturgického obdobia Adventu. Predstavil ho ako čas očakávania a nádeje.
VN SK 30.11.2020
Pán klope

Okrem súvisu s prvým a druhým Kristovým príchodom poukázal aj na tretí spôsob, akým k nám prichádza Pán. Ten sa týka našej každodennosti. Ježiš každý deň stojí pri dverách nášho srdca a klope.

„Dokážeš počuť Pána, ktorý klope; ktorý ťa dnes prišiel navštíviť; ktorý klope na tvoje srdce nejakou starosťou, nápadom, inšpiráciou? Prišiel do Betlehema, príde na konci sveta, no dnes prichádza k nám. Buďte pozorní, všímajte si, čo vnímate v srdci, keď Pán klope,“ zdôraznil pápež.

Po udelení požehnania z okna Apoštolského paláca Svätý Otec vyslovil solidaritu obyvateľom Strednej Ameriky, ktorých zasiahli uragány, a uistil ich o svojej modlitbe. Konkrétne spomenul karibské ostrovy San Andrés, Providencia a Santa Catalina, ktoré patria ku Kolumbii, ako aj tichomorské pobrežie tejto krajiny.

Medzi veriacimi na námestí pozdravil osobitne tých, ktorí prišli do Ríma pri príležitosti slávnosti kreovania kardinálov v predchádzajúci večer. „Modlime sa za trinástich nových členov kardinálskeho kolégia,“ vyzval všetkých pápež František.

Na záver povzbudil veriacich v úspešnom prežívaní Adventu a v znášaní náročnej situácie spôsobenej pandémiou: „Usilujme sa vyťažiť dobro aj zo zložitej situácie vynútenej pandémiou: väčšiu striedmosť, diskrétnu a úctivú pozornosť voči ľuďom okolo nás, ktorí môžu byť v núdzi, a chvíle modlitby uprostred rodiny.“