Pane, zastav Kainovu ruku

Pápež František v mene ľudstva úpenlivo prosil Boha o odpustenie za zločin vojny na Ukrajine. Spolu s pútnikmi sa v Aule Pavla VI. modlil za trpiacich, za obrátenie agresora a koniec násilia.
VN SK 22.03.2022
Pane, zastav Kainovu ruku

Nové generácie od nás očakávajú slovo, ktoré je proroctvom. Snímka: profimedia.sk

Po týždňovej odmlke, keď bol Svätý Otec v ústraní na duchovných cvičeniach, opäť venoval stredajšie dopoludnie 16. marca stretnutiu s veriacimi. V katechéze pokračoval tretím dielom cyklu o zmysle a hodnote staroby.

Tentoraz s osobitným dôrazom na úlohu starého človeka pomáhať zorientovať mladú generáciu, aby nezostávala v nezrelých postojoch a neupadla do skazenosti otupeného svedomia. Zameral sa na tému: Staroba, zdroj pomoci pre neviazanú mladosť (porov. Gn 6, 5 – 8).

KEĎ SKAZENOSŤ JE NORMÁLNOSŤ

„Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých“ (Lk 17, 26 – 27). Pápež sa pýtal, kde tu vidieť skazenosť. Veď všetky opísané veci sú skutočné normálne veci.

„V skutočnosti Ježiš zdôrazňuje, že ľudia, keď sa obmedzia na užívanie si života, strácajú vnímanie skazenosti, čím sa ubíja ich dôstojnosť a jedom sa kontaminuje ich zmysel.“ Keď sa stratí vnímanie skazenosti, stane sa niečím normálnym.

„Všetko sa dá kúpiť, všetko! Názory, činy spravodlivosti sa kupujú a predávajú.“ Brána ku korupcii je podľa pápeža ľahkovážnosť zameraná len na seba.

„Keď sa niekomu všetko darí a na iných nezáleží: táto ľahkovážnosť oslabuje našu obranyschopnosť, otupuje naše svedomie a robí z nás – aj nedobrovoľne – spolupáchateľov.“

Korupcia totiž nie je nikdy osamote, človek má vždy komplicov. Preto je dnes podľa pápeža veľmi potrebné, aby múdrosť starších bojovala proti skazenosti.

 „Nové generácie od nás očakávajú slovo, ktoré je proroctvom, ktoré otvára dvere novým perspektívam mimo tohto bezstarostného sveta korupcie. Božie požehnanie si vyberá starobu pre túto charizmu, ktorá je taká ľudská a poľudšťujúca.“

Starších nabádal, aby boli prorokmi proti skazenosti, tak ako svojho času Noe. V starostlivosti o život vo všetkých jeho podobách poslúchal Božie prikázanie a dôveroval mu.

„Noe nekáže, nesťažuje sa, neobviňuje, ale stará sa o budúcnosť generácie, ktorá je v ohrození. My starší sa musíme postarať o mladých, o deti, ktoré sú v nebezpečenstve.“ Starší tiež musia odsúdiť skazenosť, v ktorej žijeme.

„Svet potrebuje silných mladých ľudí, ktorí idú vpred, a múdrych starších. Prosme Pána o milosť múdrosti.“

ZASTAV NÁS, PANE

V závere audiencie pozval pápež všetkých prítomných pripojiť sa k modlitbe, ktorú zostavil neapolský arcibiskup Domenico Battaglia. „Odpusť nám vojnu, Pane.

Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, úpenlivo ťa prosíme! Zastav Kainovu ruku! Osvieť naše svedomie, nie naša vôľa nech sa stane, neponechaj nás napospas našim činom! Zastav nás, Pane, zastav nás! A keď zastavíš Kainovu ruku, ujmi sa aj jeho. Je to náš brat. Ó, Pane, zabrzdi násilie! Zastav nás, Pane!“