Pápež František oslávil 85 rokov

Svätý Otec František sa 17. decembra dožil okrúhleho jubilea – 85 rokov. Jorge Mario Bergoglio oslávil svoje narodeniny ako rímsky biskup už po deviaty raz.

Ekai. PL 17.12.2021
Pápež František oslávil 85 rokov

Pápež František každoročne slávi svoje narodeniny s chudobnými a trpiacimi. V roku 2017 sfúkol sviečku na mimoriadne dlhej pizzi pri príležitosti svojich 81. narodenín počas súkromnej audiencie s chorými deťmi v sále Pavla VI. vo Vatikáne. Snímka: profimedia.sk

František vždy oslavuje svoje narodeniny s jednoduchosťou, a ako raz povedal, v tento deň jeho myšlienky odlietajú k jeho drahým rodičom (Regina Maria a Mario José), starej mame Rose, súrodencom (Oscar, Marta a Alberto). Zo súrodencov žije jeho sestra Maria Elena, ktorá má 74 rokov, žije v Buenos Aires a nikdy ho vo Vatikáne nenavštívila. Pred mnohými rokmi ho sprevádzala na ceste do Ríma, keď arcibiskup Bergoglio dostal kardinálsky biret.

Z chemického technika jezuita

Jorge Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires ako jedno z piatich detí v rodine talianskeho prisťahovalca, železničného robotníka. Bol chemickým technikom. Jedenásteho marca 1958 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej - noviciát absolvoval v Čile, kde študoval humanitné vedy, a potom na Kolégiu svätého Jozefa na predmestí San Miguel, kde získal titul bakalára filozofie. Následne študoval literatúru a psychológiu na Kolégiu Nepoškvrnenej Panny Márie v Santa Fe a na Kolégiu Spasiteľa v Buenos Aires.

Trinásteho decembra 1969 ho vysvätil za kňaza arcibiskup Ramón José Castellano (1903 - 1979) z Córdoby, potom pokračoval v štúdiu v Španielsku a 22. apríla 1973 tam zložil večné sľuby. Po návrate do Španielska pôsobil ako novicmajster, prednášal teológiu na svojom bývalom kolégiu v San Miguel a v rokoch 1973 až 1979 bol provinciálom jezuitov v Argentíne. Počas tohto obdobia niekoľkokrát odišiel do Nemecka na dlhšie alebo kratšie pobyty. V rokoch 1980 - 1986 bol rektorom v San Miguel.

Po stupienkoch na pápežský stolec

Dvadsiateho mája 1992 pápež Ján Pavol II. vymenoval vtedy 55-ročného jezuitu za pomocného biskupa Arcidiecézy Buenos Aires; nový hierarcha prijal biskupskú vysviacku 27. júna toho istého roku z rúk vtedajšieho arcibiskupa hlavného mesta, kardinála Antonia Quarracina. Jeho biskupské motto bolo Miserando atque eligendo (Milosrdne sa pozrel a vybral si).

Pápež Ján Pavol II. ho 3. júna 1997 vymenoval za arcibiskupa koadjútora s právom nástupníctva a o necelý rok neskôr, 28. februára 1998, ho vymenoval za arcibiskupa metropolitu argentínskeho hlavného mesta. Tridsiateho novembra toho istého roku Joseho Maria Bergoglia pápež vymenoval za ordinára pre veriacich východného obradu v tejto krajine, ktorí nemajú vlastného biskupa.

Na konzistóriu 21. februára 2001 ho vtedajší pápež vymenoval za člena kardinálskeho kolégia a udelil mu titulárny Kostol svätého Róberta Bellarmína v Ríme. Ako biskup a kardinál sa argentínsky hierarcha zúčastnil na mnohých významných cirkevných udalostiach na čele s biskupskými synodami. V rokoch 2005 - 2011 bol počas dvoch trojročných období predsedom Argentínskej biskupskej konferencie.

V dňoch 18. a 19. apríla 2005 sa zúčastnil na konkláve, na ktorom bol zvolený Benedikt XVI., a ako sa neskôr ukázalo, už vtedy bol jedným z najvážnejších kandidátov na nástupcu Jána Pavla II. To, čo sa vtedy nestalo, sa stalo skutočnosťou na ďalšom konkláve 12. - 13. marca 2013, ktoré ho zvolilo za nového rímskeho biskupa. Slávnostný nástup do úradu sa uskutočnil 19. dňa toho mesiaca.

Je prvým pápežom, ktorý prijal meno František, a zároveň prvým jezuitom na Petrovom stolci, ako aj prvým rehoľným pápežom po viac ako jeden a pol storočí. Predchádzajúcim rímskym biskupom, ktorý predtým patril do rehoľného rádu, bol kamaldul Gregor XVI. (žil v rokoch 1765 až 1846 a od roku 1831 bol pápežom).