Pápež sa modlí za chorých

V nedeľu 8. marca sa Svätý Otec František prihovoril veriacim mimoriadne nie z okna Apoštolského paláca, ale zo Sály bibliotéky cez televízny prenos, ktorý mohli sledovať na veľkoplošných obrazovkách.
VN SK 09.03.2020
Pápež sa modlí za chorých

Svätý Otec František sa prihovoril veriacim prostredníctvom televízneho prenosu. Snímka: profimedia.sk

V biblickom zamyslení pápež František rozobral evanjelium Druhej pôstnej nedele o Ježišovom premenení na vrchu.

„Touto nezvyčajnou udalosťou premenenia sú traja učeníci povolaní rozpoznať v Ježišovi Božieho Syna žiariaceho slávou. Je potrebné zdôrazniť, že zo skupiny Dvanástich si Ježiš vyberá a berie so sebou na vrch Petra, Jakuba a Jána.

Vyhradzuje im privilégium byť prítomní pri jeho premenení. Ale prečo si volí práve týchto troch? Lebo sú svätejší? Nie. Veď Peter ho v hodine svojej skúšky zaprie; a dvojica bratov Jakub a Ján si bude žiadať prvé miesta v jeho kráľovstve. Ježiš ale nerobí výber podľa našich kritérií, ale podľa svojho plánu lásky.

Ježišova láska je bez hraníc; je to láska a on si vyberá v súlade s týmto plánom lásky. Ide teda o bezplatnú, ničím nepodmienenú voľbu, o slobodnú iniciatívu, božské priateľstvo, ktoré nežiada nič na oplátku.

A ako povolal tých troch učeníkov, tak aj dnes volá niektorých, aby mu boli blízko, aby mohli vydávať svedectvo. Byť svedkami Ježiša je dar, ktorý sme si nezaslúžili; cítime sa ho nehodní, no nemôžeme sa stiahnuť späť s ospravedlnením, že sme neschopní.“

Dôvodom mimoriadneho spôsobu komunikácie pápeža Františka boli protiepidemiologické opatrenia Talianskej republiky na zamedzenie šírenia Covid-19 pri zhlukovaní ľudí pri bezpečnostných kontrolách. Pápež venoval pozornosť tejto náročnej situácii a uistil o svojej modlitbe za všetkých, chorých i zdravotníkov.