Peter vo viere poslúchol

V nedeľu 10. februára ponúkol Svätý Otec František meditáciu nad nedeľným evanjeliom, ktoré nám priblížilo povolanie apoštola Petra a zázračný rybolov.
VN SK 11.02.2019
Peter vo viere poslúchol

Ilustračná snímka: KN

Ako uviedol pápež František, potom ako Ježiš učil zástupy, vyzval Šimona, aby vyplával na jazero a spustil siete. Ako skúsený rybár namietal, ale inšpirovaný Ježišovou prítomnosťou povedal, že na jeho slovo siete spustí.

„Je to odpoveď viery, ktorú sme povolaní dávať aj my; je to postoj odovzdania sa k dispozícii, ktorý Pán žiada od všetkých svojich učeníkov, najmä od tých, ktorí vykonávajú úlohy spojené so zodpovednosťou v Cirkvi.

Petrova poslušnosť vo viere prináša mimoriadny výsledok: ,Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali′ (Lk 5, 6).

Ide teda o zázračný rybolov ako znamenie moci Ježišovho slova: keď sa Ježišovi veľkodušne odovzdáme do služby, uskutoční v nás veľké veci.

Ježiš takto koná s každým jedným z nás: žiada od nás, aby mohol nastúpiť na loďku nášho života a aby sme spoločne s ním mohli vyraziť na nové more, ktoré sa ukáže bohaté na prekvapenia.

Niekedy môžeme na toto pozvanie, s ktorým sa na nás obracia božský Učiteľ, zareagovať s prekvapením a zostať voči nemu nerozhodní, v pokušení odmietnuť ho z dôvodu pocitu vlastnej nedostatočnosti.

Aj Peter po neuveriteľnom rybolove hovorí Ježišovi: ,Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny′ (Lk 5, 8). Táto pokorná modlitba je nádherná.

No Šimon to hovorí na kolenách pred tým, v ktorom už rozpoznal svojho Pána.

A Ježiš ho povzbudzuje: ,Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí′ (Lk 5, 10); lebo Boh, ak mu veríme, nás oslobodzuje od našich hriechov a otvára pred nami nový horizont: spolupracovať na jeho poslaní.“