Poď za mnou

Tretia cezročná nedeľa sa zvlášť venuje Božiemu slovu. „Objavme s úžasom, že Boh sa nám prihovára,“ povedal Svätý Otec v poludňajšom príhovore 22. januára. Pripomenul nám, aby sme všade so sebou nosili vreckovú Bibliu, lebo „je to Ježiš, ktorý nás sprevádza“.
VN SK 24.01.2023
Poď za mnou

Pred modlitbou Anjel Pána sa zameral na evanjelium o povolaní prvých apoštolov Šimona a Ondreja. Ježiš vstúpil do ich každodennosti a adresoval im konkrétnu výzvu: „Poďte za mnou.“ Je to „chvíľa rozhodujúceho stretnutia s Ježišom“. Oni zanechali svoje povolanie, prácu, „siete a išli za ním“.

A čo urobíme my? Opustíme istoty a vydáme sa na nové dobrodružstvo? „Ak nenájdeme odvahu na cestu, hrozí nám, že budeme len divákmi vlastného života a vieru budeme žiť polovičato.“

Popremýšľajme, čo nám bráni kráčať v Ježišových šľapajach. Možno je to pýcha, strach, záruky, čas, ktorý míňame na zbytočnosti. „Zanechajme hriechy a neresti, ktoré sú ako kotvy, čo nám bránia vyplávať na more.“

Opustiť svoje pohodlie a dať sa do služby si vyžaduje obetu. Pápež to vysvetlil na príklade manželov, ktorí sa rozhodnú vydať na cestu rodičovstva. Je to obeta. No stačí pohľad na deti a vedia, že bolo správne zanechať komfort. Alebo na príklade zdravotníkov, ktorí obetujú mnoho času a síl na pomoc chorým.

„Na naplnenie života treba prijať výzvu vzdať sa čohosi.“ Položme si so Svätým Otcom tri otázky: Spomínam si na silný moment stretnutia s Ježišom? Spomínam si na niečo krásne a významné, čo sa stalo v mojom živote, pretože som zanechal menej dôležité veci? Žiada ma dnes Ježiš niečo zanechať?

„Nemajme strach vzdať sa svojich materiálnych istôt či návykov kvôli Ježišovi. Vždy nájdeme niečo lepšie a krajšie.“