Pokoj vám

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 31. mája sa pápež František napoludnie po prvý raz po dlhom čase prihovoril z okna Apoštolského paláca. S blížiacim sa poludním sa na Námestí sv. Petra zhromaždilo na modlitbu s pápežom Františkom niekoľko stoviek veriacich, dodržiavajúcich rozostupy.
VN SK 01.06.2020
Pokoj vám

Veriaci prišli v hojnom počte na modlitbu Regina caeli v nedeľu 31. mája napoludnie. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec ich pozdravil a ponúkol im krátke zamyslenie nad evanjeliom turíčnej nedele, ktoré približovalo udalosť zjavenia sa Ježiša vo večeradle, kde boli zhromaždení učeníci. Báli sa, preto, keď medzi nich prišiel, pozdravil ich slovami: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 19).

„Tieto prvé slová, ktoré vyslovil vzkriesený Ježiš, znamenajú viac ako iba nejaký pozdrav; vyjadrujú odpustenie, odpustenie udelené učeníkom, ktorí – taká je pravda – opustili Ježiša.

Ježiš ponúka svoj pokoj práve takýmto učeníkom, ktorí sú ustráchaní, ktorí nedokážu uveriť ani tomu, čo videli na vlastné oči, teda prázdnemu hrobu, a ktorí podceňujú svedectvo Márie Magdalény a ostatných žien. Nezabudnite - Ježiša nikdy neunaví odpúšťať. To nás unavuje žiadať o odpustenie.

Ježiš odpúšťa učeníkom a zhromažďuje ich okolo seba, vytvára z nich Cirkev, svoju Cirkev, ktorá je spoločenstvom uzmierených a pripravených plniť poslanie. Stretnutie so vzkrieseným Pánom prevracia naruby stav apoštolov a premieňa ich na odvážnych svedkov.“

A posiela ich do sveta, teda apoštoli majú pokračovať v poslaní, ktoré zveril Otec Ježišovi. „Ježiš udeľuje učeníkom svojho Ducha práve preto, aby ich poslanie bolo plné života. On aj nám udeľuje odvahu vyjsť von spoza ochranných múrov našich večeradiel, skupiniek a neoddať sa pokojnému životu či neuzavrieť sa do jalových zvyklostí.“