Pokora je cestou do neba

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v nedeľu 15. augusta sa Svätý Otec pri modlitbe Anjel Pána zameral na odkaz tohto sviatku pre život každého kresťana. Podľa jeho slov tajomstvom Panny Márie je pokora.
VN SK 16.08.2021
Pokora je cestou do neba

„Práve pokora pritiahla Boží pohľad na ňu. Ľudské oči stále hľadajú veľkoleposť a nechávajú sa zaslepiť tým, čo je navonok nápadné. Boh však nehľadí na zovňajšok, Boh hľadí na srdce a je očarený pokorou: pokora srdca očaruje Boha. Dnes, keď sa pozeráme na Pannu Máriu Nanebovzatú, môžeme povedať, že pokora je tou cestou, ktorá vedie do neba.

Slovo pokora (lat. humilitas) je odvodené z latinského výrazu humus, čo znamená zem. Je to paradox – na dôjdenie hore do neba treba zostať nízko, ako zem! Učí to sám Ježiš: ,kto sa ponižuje, bude povýšený‘ (Lk 14, 11).

Boh nás nepovýši pre naše schopnosti, bohatstvo, šikovnosť, ale pre pokoru; Boh si zamiloval pokoru. Boh povyšuje toho, kto sa poníži, kto slúži. Dnes sa teda môžeme spýtať, každý z nás, vo svojom srdci: Ako som na tom s pokorou? Snažím sa, aby ma ostatní uznávali; snažím sa presadiť a byť oslavovaný, alebo premýšľam o službe?

Viem počúvať tak ako Panna Mária, alebo chcem iba hovoriť a dostať sa do pozornosti? Viem sa stíšiť ako Panna Mária, alebo iba stále klebetím? Viem ustúpiť, utlmiť hádky a spory, alebo vždy hľadám len prvenstvo?

Zamyslime sa nad týmito otázkami: Ako som na tom s pokorou? Panna Mária vo svojej maličkosti dobýva nebo ako prvá. Tajomstvo jej úspechu je práve v uznaní sa za maličkú; v uznaní si, že je núdzna.“